background branding

Nederland moet huisdieren als gezinslid zien én behandelen

huisdiervoogdij_780.jpg

Huisdieren moeten in Nederland ook als gezinslid worden gezien voor de wet, in plaats van als object. Daarom moet het belang van het dier boven het officiële eigenaarschap worden gesteld, als na een scheiding moet worden beslist bij wie het dier mag wonen, of dat er wellicht een omgangsregeling moet komen. Dat zegt 83 procent van de 540 pollrespondenten.

Aanleiding voor de ondervraging is serie wetsvoorstellen waarover in Spanje wordt gestemd, bedoeld om dierenleed aan te pakken. Zo mag een dier in geval van schulden niet meer in beslag worden genomen, bij wijze van betalen. De verkoop van dieren in winkels en op markten wordt ermee verboden, die mag alleen nog via goedgekeurde fokkers lopen. Maar het heeft ook gevolgen voor wie in een relatie al huisdieren heeft: ga je uit elkaar, dan kun je straks in Spanje waarschijnlijk voogdij aanvragen, of een co-ouderschap aangaan.

Straathonden en stierenvechten

Dat Spanje Nederland de weg zou wijzen op het gebied van dierenwelzijn, dat schiet sommigen in het verkeerde keelgat: 'Hoe durven jullie Spanje als voorbeeld te nemen. In Spanje wordt een hond helemaal niet als huisdier gezien', schrijft een pollrespondent, daarmee doelend op de waardeloze behandeling van straathonden. Internationaal is kritiek op de Spaanse dierenwet, omdat deze niet geldt voor (of eigenlijk: niet tégen) de stierengevechten.

De hond van je buren doodschieten valt onder "vernieling"
-    Pollrespondent die dit niet in de haak vindt

Veel mensen vallen erover dat een dier voor het strafboek slechts een ding is: 'Voor de wet is een hond een zaak. Schiet je de hond van de buren dood (zonder het dier te mishandelen) dan maak je je schuldig aan vernieling. Art. 350 Sr. Een mijns inziens ongewenste situatie', verklaart een polldeelnemer die dat graag anders zou zien.

'Een dier is nooit een object. Het is een levend wezen. Met gevoelens van angst, stress en pijn. Daar moet je rekening mee houden.' Daarmee is het gros van de 540 pollrespondenten het eens. Niet alleen de 83 procent die dergelijke wetswijzigingen ook voor Nederland wenst; de meeste mensen die niet vinden dat een huisdier als gezinslid moet worden behandeld in geval van scheiding, zetten ook het belang van het dier voorop.

Katten houden er echt niet van om elke week ergens anders heen te moeten
- Polldeelnemer die aangeeft dat het voor honden misschien anders ligt

Een dier is een dier en geen mens, vinden sommige tegenstemmers, en zo moeten ze ook behandeld worden, en dat is juist in het belang van het dier. Zij zijn er niet van overtuigd dat co-ouderschap daaraan bijdraagt: 'Poezen houden niet van locatieverandering en honden niet van baasje-verandering. Maak ze geen deel van de scheidingsores', licht iemand toe, die ervoor pleit om uit te gaan van de specifieke eigenschappen van het dier.

Uit de uitleg van het wetsvoorstel blijkt dat het juist gaat om het belang van het dier. Je kunt je voorstellen dat het baasje van Poekie, die het huis met de tuin verlaat voor een appartement zonder buitenmogelijkheden, de kat achterlaat. Hoe het in de praktijk uitpakt, dat moet echter nog blijken. Bovendien, zo merkt een voorstander op, kan een omgangsregeling ook wél in het voordeel van een dier uitpakken:

Dieren hebben recht op beide baasjes

'Je hebt mensen die geen kinderen hebben, die het huisdier als hun kind zien. En dan kan ik mij voorstellen dat na een scheiding men het huisdier wil blijven zien. En aangezien dieren ook gevoel hebben en donders goed weten wie ze verzorgd heeft, heeft het dier er ook recht op.'

- Polldeelnemer

Dier als pressiemiddel

Sommige polldeelnemers die tegen het voorstel zijn, benoemen nog wel expliciet dat ze tegen inbeslagname van het dier zijn: 'Het is natuurlijk wel logisch dat een levend wezen niet als een of ander onderpand voor schulden gebruikt mag worden.' Zo mag een dier ook niet gebruikt worden als ongewenste verbinding tussen twee exen, vindt een tegenstander van een wetswijziging: 'Je gaat niet voor niets uit elkaar. Een hond wordt zomaar als pressiemiddel gebruikt om de ex-partner nog te zien, te intimideren et cetera.'

Het moet niet worden ingezet om te treiteren
- Polldeelnemer

Hetzelfde merkt ook iemand op die juist vóór deze mogelijkheid is: 'Het belang van het dier dient bovenaan te staan en niet om de partner te pesten. Degene die het meest met het huisdier heeft gedaan (trainingen, wandelingen et cetera) behoort een dier te kunnen zien.' In de praktijk blijkt dit ook al wel te gebeuren, zo vertelt iemand: 

Update

Rechter beslist: verzorger houdt de hond, niet de eigenaar

'Ik heb meegemaakt dat bij een echtscheiding de man de hond opeiste omdat die op zijn naam stond, terwijl de vrouw degene was die het dier altijd had verzorgd en opgevoed en ermee trainde. De hond is door de rechter wel aan haar toegewezen.'

-    Polldeelnemer

Een ander geeft aan dat het er toch ook wel toe doet die de eigenaar is: 'Ik ben voor, al vind ik wel dat officiële eigenaarschap zeker niet mag worden vergeten! Vind het toch iets anders als een dier eerst al bij een single baasje was, jarenlang, en er daarna een partner kwam, dan wanneer een stel samen voor een huisdier koos.'

Baasjes vooraf testen

Tot slot vinden sommigen dat er sowieso meer recht op goede zorg mag komen voor dieren: 'Sterker nog ik ben van mening dat als iemand een huisdier in huis wil nemen, de persoon een test moet doen om tot de aanschaf van een huisdier mag overgaan. Zo ontwikkel je bewustwording wat een dier nodig heeft en niet uit eigenbelang van de mens', laat een pollrespondent weten.

Over de poll over co-ouderschap voor huisdieren

Aan de poll over co-ouderschap voor huisdieren deden 540 mensen mee, tussen 8 januari en 3 februari 2022. Wil je ook je meningen en ervaring laten meetellen? Geef je op voor het Radar Testpanel, dan sturen wij je zo'n twee keer per maand een uitnodiging voor onze vragenlijsten. Resultaten van deze onderzoeken publiceren we online en zie je regelmatig terugkomen in de televisie-uitzendingen.