Nederland ver verwijderd van EU-doelstellingen voor duurzaamheid

broeikasgas-uitstoot-09052019.jpg

Van alle EU-landen is Nederland het verst verwijderd van het verwezenlijken van de doelstellingen voor duurzame energie. In 2017 kwam 6,6 procent van de opgewekte energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Volgend jaar moet dat volgens EU-richtlijnen 14 procent zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in ons land relatief weinig duurzame energie opgewekt, doordat bijna iedereen hier aardgas heeft.

Luxemburg haalde in 2017 weliswaar minder energie uit hernieuwbare bronnen dan Nederland (6,4 procent), maar heeft met 11 procent een lagere doelstelling voor volgend jaar.

Elf lidstaten hebben hun doelstellingen voor de opwekking van hernieuwbare energie voor 2020 al gehaald. Zweden is koploper en wekt meer dan de helft (54,5 procent) van de energie op uit duurzame bronnen. Dat is ruim boven de doelstelling van 49 procent. Finland, Letland, Oostenrijk en Denemarken zitten boven 30 procent opgewekte duurzame energie.

'Vol inzetten op zonne- en windenergie'

Greenpeace is niet blij met de cijfers. 'Wederom blijkt dat Nederland geen voorloper is, maar in de achterhoede hobbelt. Het aandeel duurzame energie moet nu echt snel omhoog, door vol in te zetten op zonne- en windenergie. Tegelijkertijd moeten we afscheid nemen van het fossiele tijdperk', zegt Faiza Oulahsen.

In Oost-Europese landen is juist wel een grote reductie van broeikasgassen gerealiseerd, doordat na de val van de Berlijnse Muur veel vervuilende industrieën zijn verdwenen of gemoderniseerd.

Twee procent minder uitstoot van broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen is in 2018 met 2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van gassen als CO2 en methaan met 14,5 procent gedaald, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het doel van minimaal 25 procent daling in 2020 bleek al eerder onhaalbaar.

De daling van het afgelopen jaar komt volgens het CBS grotendeels door de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Energiebedrijven waren goed voor een kwart van de totale reductie.

Het overige deel van de daling is toe te schrijven aan een kleinere industriële uitstoot en aan een krimp van de veestapel, waardoor minder methaan in de lucht kwam. Het aantal koeien in Nederland nam af als gevolg van de invoering van nieuwe fosfaatregels.

Uitstoot broeikasgassen met een kwart verminderen

De Nederlandse overheid werd eerder door de rechter, in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak, verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met een kwart te verminderen in vergelijking met 1990. Eerder dit jaar becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat Nederland waarschijnlijk niet verder komt dan een daling van 20 à 21 procent in 2020.

Het kabinet ging in cassatie tegen de uitspraak, maar werkt wel aan aanvullende plannen. Ook werd al aangekondigd dat de kolencentrale bij Amsterdam een jaar eerder dan gepland sluit. Daarnaast wordt veel gesproken over een vorm van CO2-taks. Die belasting zou volgens het PBL vooral de uitstoot van de industrie kunnen terugdringen, maar de precieze effecten worden nog doorgerekend.

Het klimaat heeft niets aan goede bedoelingen
Faiza Oulahsen - Greenpeace

Greenpeace vindt de cijfers zeer verontrustend. 'Het kabinet belooft al jaren dat de uitstoot omlaag gaat, maar daarvan is nauwelijks sprake. Het klimaat heeft niets aan goede bedoelingen, alleen aan hard dalende uitstootcijfers. Om uit de klimaatcrisis te raken moet het kabinet zo snel mogelijk de kolencentrales sluiten en moet er een CO2-heffing voor de industrie komen die de uitstoot van broeikasgassen belast', aldus Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie.

Bron: ANP