Nederlander heeft steeds minder last van vliegschaamte

29aprilschiphol.jpg

De zorgen over klimaatverandering lijken te verminderen, maar duurdere vliegtickets krijgen daarentegen wel goedkeuring. Nederlanders vinden dat grote bedrijven het meeste moeten doen aan CO2-uitstoot en handelen daar ook naar. 

De klimaatrapporten worden er niet positiever op. Toch maken Nederlanders zich niet bezorgder om klimaatverandering. In totaal 72 procent gaf aan zich er in meer of mindere mate druk over te maken, dit aantal lag vorig jaar op 74 procent. Het lijkt alsof Nederlanders zich minder van klimaatverandering aantrekken, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau I&O Research. Nederlanders hebben geen ‘vliegschaamte’ en eten ook gewoon een lekker stukje vlees zonder al te veel schuldgevoel. 

'Onmiddellijk veel minder broeikasgassen uitstoten'

In november kwamen twee rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit, waarin stond dat de maximaal anderhalve graad opwarming bijna bereikt is. Om dat doel nog te kunnen halen, is het nodig 'onmiddellijk veel minder broeikasgassen uit te stoten'. 

Deze noodzaak is niet te zien in de cijfers. Vijf jaar geleden maakte 80 procent van Nederlanders zich zorgen om klimaatverandering, dat is een stuk meer dan nu. Nu voelt 15 procent zich vaak schuldig over reizen met het vliegtuig, eind 2019 was dat nog 18 procent. Het eten van vlees wordt wel minder gedaan: iets meer mensen dan drie jaar geleden voelen zich schuldig als ze vlees eten. 

Prijs van een vliegticket kan wel omhoog

Het is frappant dat bijna vijftig procent van de ondervraagde mensen het een goed idee zou vinden om de prijs van een vliegticket binnen Europa dubbel zo hoog te maken. Steun voor dat voorstel is vermeerderd en alle inkomensgroepen denken er ongeveer hetzelfde over. Voor vlees duurder maken geldt dit niet. Een derde vindt dat een goed idee, maar de lagere inkomens hebben hier geen zin in. 

'Het zou kunnen dat dit komt doordat lagere inkomens relatief meer geld uitgeven aan vlees, terwijl ze minder vaak vliegen', zegt onderzoeker Asher van der Schelde. 'Wat in ieder geval duidelijk wordt uit het onderzoek is dat mensen gedragsverandering niet zozeer bij zichzelf zoeken, maar bij de overheid, in de vorm van hogere prijzen, of bij bedrijven.'

'Geen terugdringing CO2-uitstoot grote bedrijven? Mijn acties maken niet uit'

Hierdoor wint de stelling 'zolang grote bedrijven hun CO2-uitstoot niet terugdringen, maken mijn acties niet uit' steeds meer aan populariteit. Ruim zes op de tien Nederlanders zijn het eens met de stelling, terwijl in 2019 ruim de helft daarvan dat vond.

In de klimaatactie van het kabinet heeft de gemiddelde Nederlander een redelijk vertrouwen. Een half jaar geleden, voor het aantreden van kabinet Rutte IV, vond twee derde meer klimaatbeleid nodig. Nu denkt 50 procent dat er nog wel een tandje bij mag, met name stemmers op oppositiepartijen. Alleen kiezers van coalitiepartner D66 dringen meer dan gemiddeld aan op meer maatregelen tegen opwarming, 77 procent wil dat.

Bron: Telegraaf