background branding

'Nederlanders moeten duurzamer en gezonder gaan eten'

duurzaam-gezond-03-04-2018.jpg

De eetgewoonten van Nederlanders zullen drastisch moeten worden aangepast om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het de verantwoordelijkheid van consumenten om 'duurzamer en gezonder' te gaan eten. De vleesindustrie is het hier niet mee eens.

Volgens de raad zouden we 'substantieel' minder vlees moeten gaan eten en meer groente, peulvruchten en andere vegetarische producten. De verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten is nu 70/30. Maar dat kan volgens de Rli in 2030 naar 40/60 verschuiven. 'Dat is mogelijk en wenselijk vanwege de klimaatdoelstellingen. Binnen zo’n eetpatroon blijft er ruimte voor het eten (zij het met mate) van duurzaam geproduceerd vlees, zuivel en eieren', meent de raad.

'Overheid moet vlees onaantrekkelijk maken'

De overheid zou vlees onaantrekkelijk moeten maken door een hoger btw-tarief in te voeren of door accijnzen in te voeren. Ook zouden er tv-koks ingezet moeten worden 'om te zorgen dat eten met meer groenten en fruit en minder dierlijke producten wordt geassocieerd met aantrekkelijk, lekker, en gemakkelijk bereidbaar voedsel.' Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de voedselindustrie, de groothandel, supermarkten en restaurants om 'duurzamere' producten aan te bieden.

Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector COV werken hogere belastingen op vlees niet. 'Iedere keer opnieuw de vleestaks van stal halen, verandert niks. Dat dit fiscale idee onuitvoerbaar en contraproductief is, blijkt uit diverse studies', zegt voorzitter Jos Goebbels. Volgens hem worden andere sectoren ten onrechte buiten schot gelaten in het rapport, als het gaat om het oplossen van het milieuvraagstuk. Volgens de COV-voorman loopt de Nederlandse vleessector voorop als het gaat om verduurzamen.

'Uitstoot moet beperkt worden'

Landbouworganisatie LTO Nederland is ook niet blij met de suggesties van De Rli: 'De sector neemt zelf verantwoordelijkheid en zit niet te wachten op kostprijsverhogende maatregelen zoals die door de raad worden gedaan.' De Rli besteedt ook geen aandacht aan ongewenste neveneffecten van de voorgestelde maatregelen, bijvoorbeeld voor kostprijs en stoppende boeren, klaagt LTO.

De afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt over beperking van de uitstoot van broeikasgassen brengen voor Nederland 'een kolossale klimaatopgave' met zich mee. De RLi is een is een onafhankelijk adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Bron: ANP