Nederlanders veranderen vaker van beroep

veranderen-broep-14-03-2018.jpg

Meer mensen wisselen de laatste jaren van beroep. Jongeren en hoger opgeleiden kozen vorig jaar het vaakst voor een ander vak, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 930.000 Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar zeiden in 2017 hun beroep gedag. In 2014 waren dat er nog geen 780.000. Van de beroepswisselaars ging twee derde in een totaal andere sector werken. De rest bleef binnen dezelfde sector aan de slag. Dit kwam relatief veel voor in de zorg.

Jongeren kiezen naar verhouding vaker voor een ander beroep. Van alle wisselaars was bijna een derde jonger dan 25 jaar. In veel gevallen gaat het om scholieren die een andere bijbaan nemen. Onder de 25-plussers neemt het aantal mensen dat het geluk gaat beproeven in een ander beroep toe naar mate het opleidingsniveau hoger is.

Mensen in de commerciële sector wisselen het meest van beroep. Agrariërs het minst.