Negatieve rente - reactie ABN AMRO

abn-amro-reactie-23-09-2019.jpg

In de televisie-uitzending van maandag 23 september 2019 besteedde Radar aandacht aan negatieve rente. Naar aanleiding hiervan heeft ABN AMRO ons de volgende reactie gestuurd.

  • Over eventuele toekomstige rentewijzigingen kunnen en mogen we mededingingsrechtelijk niks zeggen. We communiceren rentewijzigingen pas als ze gebeuren. 
  • Retailklanten ontvangen op dit moment op spaarrekeningen rente, zij het zeer beperkt (op dit moment 0,02% op de Direct Sparenrekening). 
  • Een beperkte groep zakelijke en private bank klanten met zeer hoge saldi berekenen we op basis van individuele afspraken soms al een negatieve rente. Dat is al enige tijd zo. 
  • Los van de hoogte van de spaarrente: naast sparen zijn er altijd meer mogelijkheden. Je kunt bv aflossen op je hypotheek, schenken aan je kinderen, beleggen in fondsen, je huis duurzaam of toekomstbestendig maken etc. 
  • Lage rente heeft voor consumenten voordelen en nadelen: mensen die nu een huis kopen en een hypotheek afsluiten betalen weinig rente. Keerzijde van de lage Europese rentestanden is dus de lage rente op spaargeld. 
  • Op het monetair beleid van de toezichthouders als de ECB geeft ABN AMRO geen commentaar. Ook geven we geen commentaar op mogelijke wetgeving als een verbod op negatieve spaarrente. Laat onverlet dat de lage (en bij de ECB negatieve) rentestanden voor banken in heel Europa voor grote uitdagingen stelt.