'Nepcollectanten actief voor Blijf van mijn Lijf'

nepcollectanten-actief-bij-supermarkten-271017.jpg

In heel Nederland is een organisatie actief die collecteert onder de namen Help Blijf van mijn Lijf en Steun Blijf van mijn Lijf. De collectanten staan veelal bij supermarkten en wekken met de collectebus en een formeel uitziend pasje een betrouwbare indruk, zo meldt de Federatie Opvang.

Volgens de federatie is het geld voor zover bekend niet gebruikt voor de opvang voor vrouwen, zoals wordt gesuggereerd. Federatie Opvang: 'In elk geval gaat het geld niet naar één van de opvanginstellingen die lid zijn van de Federatie Opvang (brancheorganisatie van onder andere de vrouwenopvang, waaronder Blijf van mijn Lijfhuizen).'

'Geef geen geld'

De Federatie Opvang wil iedereen waarschuwen voor deze mensen die waarschijnlijk oplichters zijn en roept op om geen geld te geven. Daarnaast roept de Federatie Opvang mensen op om bij het zien van een collectant de filiaalhouder van de supermarkt te waarschuwen en de politie te bellen. De collectanten die tot nu zijn aangetroffen, werkten zonder vergunning en konden op basis daarvan door de politie worden aangehouden.

'Je kunt het beste rechtstreeks doneren'

De Federatie Opvang adviseert mensen die graag een financiële bijdrage willen geven aan de opvang van vrouwen die slachtoffers zijn geweest van huiselijk geweld, het beste rechtstreeks kunnen doneren aan de vrouwenopvang bij hen in de buurt.

Bron: ANP/ Federatie Opvang