background branding

Niet alle behandelingen worden vergoed, waar ligt de grens? - Reactie Joba van den Berg, CDA

CDAReactie_16.03.2020.jpg

Hier lees je de reactie van Joba van den Berg, CDA op het item over Zorginstituut Nederland in de uitzending van 16 maart 2020.

Ook het CDA heeft vragen bij de toetsing door het Zorginstituut bij de Davos-behandeling, mede daarom komt er een technische briefing in TK om uit te zoeken hoe dat proces nu gaat. Want een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat toetst of zorg in het basispakket past moet dat transparant doen. We willen meer inzicht hoe onderzoeken worden ingericht juist wanneer een standaard clinical trial niet of moeilijk mogelijk is. CDA wil dus graag meer transparantie in de werkwijzen maar hecht er wel aan dat zorg in het basispakket bewezen effectief is