background branding

Niet alle behandelingen worden vergoed, waar ligt de grens? - reactie Menzis

MenzisReactie_16.03.2020.jpg

Hier lees de reactie van Menzis op het item van Zorginstituut Nederland op 16 maart 2020.

De basisverzekering

De politieke bewindvoerder van VWS bepaalt het pakket en legt dat voor aan de Tweede Kamer. Daarbij laat de bewindvoerder zich echter adviseren door de specialisten van ZiNL. Zorgverzekeraars hebben vervolgens de wet uit te voeren en houden zich dus aan de pakketkeuze.

De artsen en specialisten van ZINL hebben in het specifieke geval van liposuctie bij lipodeem zeer helder bepaald dat het toepassen van liposculptuur niet voldoet aan de stand van de wetenschap. Dat standpunt hebben ze in 2018 nog eens overwogen op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur en nog steeds is er onvoldoende bewijs.

Specifieke casus van vergoeding is uitzondering

De specifieke casus, waar de rechter Menzis wel heeft opgelegd tot vergoeding over te gaan, is duidelijk een uitzondering. Ik onderstreep daarbij namelijk een cruciaal punt dat de rechter daarbij maakte:
Deze zaak ging inderdaad over een casus waarbij iemand aan de knie moest worden geopereerd, maar de specialisten eerst liposuctie wensten om bij de knie te kunnen komen. De rechter bevestigt dat het geen verzekerde zorg is, maar hij stelt dat in dit geval de liposuctie een verlenging zou zijn van de behandeling voor de knie. En daarmee toch vergoedt moet worden.
Hiertegen zijn wij niet in beroep gegaan, te meer omdat de rechter dus bevestigt dat de liposuctie zelf defacto geen basisverzekerde zorg is. Dit was dus beslist een uitzondering: ook de rechter onderstreept dat liposuctie bij lipodeem geen vergoede zorg betreft.

Als zorgverzekeraar moeten wij het vergoedingsbeleid uitvoeren en kunnen we dus, die specifieke uitzondering daargelaten, niet vergoeden.