Nieuwe dierenwet: De kat mag binnen blijven, maar geef een konijn liever gezelschap

dierenwet_polluitslag_780.jpg

De nieuwe dierenwet is een goede wijziging, die niet strikt moet worden opgevolgd door huisdiereigenaren, maar hopelijk wel aanzet tot nadenken over betere huisvesting. Dat is het antwoord dat het meest werd aangevinkt bij onze poll over de nieuwe wet, die voorschrijft dat dieren gehouden moeten worden op een manier die ruimte geeft aan hun natuurlijke gedrag. Hoe zit dat, mogen vogels dan niet meer in een kooitje, en konijnen niet meer alleen in hun hok? Radar hoopt met dit artikel de veelgehoorde zorgen weg te nemen met meer uitleg over de wet.

Slechts 2 procent van de ruim 1300 pollrespondenten vindt dat de onlangs aangekondigde wetsaanpassing goed is voor huisdieren, maar dat deze níet voor landbouwdieren moet gelden. Echter: de wet is juist bedoelt om dierenleed in de vee-industrie tegen te gaan. Varkens moeten in de modder kunnen wroeten en staartjes mogen niet worden weggebrand. Geiten en kalfjes mogen niet meer worden onthoornd, of kort na de geboorte weggehaald worden bij hun moeder. De Partij voor de Dieren, initiatiefnemer van de wetsvernieuwing legt het als volgt uit: Dieren mogen vanaf 2023 niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren.

Heel veel dieren hebben altijd strenge "coronaregels". Ze hebben een vreselijk leven.
- Pollrespondent

Katten en honden niet verplicht los

16 procent van de polldeelnemers zegt dat de wet niet voor huisdieren zou moeten gelden, en wel voor landbouwdieren. Huisdieren vertonen toch al geen natuurlijk gedrag meer, zeggen sommigen. En: 'Pak malafide dierenfokkers aan, maar laat goede baasjes voor huisdieren met rust!' Dit is overigens ook hoe de wetswijziging is ingestoken, zo valt te lezen op de site van de PvdD: 'De wijziging biedt ruimte om beter op te treden bij misstanden in de commerciële huisdierhandel zoals bij de broodfok, maar houdt geen ingrijpende veranderingen in zoals het verplicht los laten lopen van honden en katten. Het verwaarlozen van huisdieren is al een strafbaar feit waar de politie tegen optreedt.' 

Wat vindt de rest van de respondenten? 28 procent vindt het geen goede wijziging. Sommigen daarvan hebben de wetswijziging verkeerd geïnterpreteerd: 'Ik heb een kat, en die kun je absoluut niet in een kooi stoppen' – dat is dus ook niet de bedoeling. Anderen zien er gewin in: 'Dit zijn gewoon allemaal opgelegde regels om zoveel mogelijk geld in de staatskas te verkrijgen. Kunnen ze weer lekker geldboetes uitvaardigen'. Huisdiereigenaren hoeven hier niet bang voor te zijn, tenzij ze hun dier verwaarlozen, wat dus altijd al strafbaar was.

Overgangsregeling tegen dumpen

'Op deze manier heb je dus 10 keer zoveel ruimte nodig, waar is dit mogelijk? En als dit doorgaat krijg je een enorme toename van gedumpte huisdieren in de natuur', verwoordt een ander de zorgen. Het is een vrees die onder alle groepen pollrespondenten leeft. Een respondent die voor een strikte handhaving van de wet is, pleit daarom, mocht het strikt gaan gelden, voor 'een soort van overgangsregeling', om het ruimen of dumpen van dieren tegen te gaan.

Een dier als product of gebruiksvoorwerp is niet okay
- Pollrespondent

In totaal vindt 55 procent dat de wet in meer of mindere mate voor huisdieren moet gelden. Deze 55 procent bestaat uit drie groepen. Ten eerste de 2 procent die we hierboven noemden ('niet voor vee, wel voor huisdieren'). Ten tweede 19 procent die vindt dat de wijziging zowel door vee-eigenaren als door huisdiereigenaren strikt moet worden opgevolgd. 'Lukt dat niet, dan moet je geen dieren houden', vinden zij. 'Door het doorfokken van dieren, zowel in de veehouderij en bij huisdieren zijn ze verworden tot producten en gebruiksvoorwerpen. Dat is niet okay,' laat een respondent weten.

Beter nadenken over de wensen van je huisdier

En dan is er ten derde nog 35 procent, de grootste groep, die geen strenge naleving voor huisdiereigenaren wil, maar wel hoopt op een verbetering voor slechte leefomstandigheden van huisdieren. 'Het is een begin van een bewustwordingsproces', zegt iemand. De zorgen die veel mensen delen, over loslopende honden, en katten die naar buiten moeten (wat in strijd is met het belang van (wilde) vogels, en buren met een tuin, klagen flink wat mensen) zijn in ieder geval niet van toepassing.

Moet ik mijn parkietje straks loslaten in de natuur?
- Pollrespondent

Maar over konijnen die eenzaam in een te klein hok zitten, en vogels zonder mogelijkheid om de vleugels te strekken, daarover zijn veel mensen, voor of tegen de wetswijziging, het eens: dat moet veranderen. Al moet er wel ruimte zijn voor maatwerk, geven meerdere mensen aan: 'Heb 1 parkietje in een kooi, maar hij mag ook door het huis vliegen als hij daar zin in heeft... Moet die dan straks de natuur in?' Nee dus. En: 'Liever een konijn 's nachts in een hok binnen dan daarom maar in de kou op het balkon in een hoekje zonder stro en schuilplaats. Ook hierover is de PvdD duidelijk: 'Het gaat om het permanent onmogelijk maken van natuurlijk gedrag. De hond in de bench of de kat in het reismandje kan natuurlijk als dat nodig is, maar niet dag in dag uit de hele dag.'

Veel mensen pleiten in dat kader voor meer advies en richtlijnen, in plaats van een wet. 'Men zou men zich van tevoren goed moeten realiseren wat het inhoudt een huisdier te hebben', stelt een pollrespondent. En zich misschien ook moeten inlezen in het soort verzorging waar een dier écht baat bij heeft, zoals deze respondent het mooi verwoordt:

Liefde alleen is voor een dier niet genoeg

'Misschien moeten mensen zich er iets meer bewust van worden dat een dier een levend wezen is, niet een soort accessoire die moet voldoen aan wat je als mens leuk vindt... De echte liefhebbers houden dit vaak wel goed in de gaten maar helaas is er ook een groep die hun huisdier in hun ogen wel verzorgt, maar niet op een manier die voor het dier eigenlijk nodig is. Gevolg is dat de dieren gestrest raken en ongewenst gedrag gaan vertonen. En dan moet 'ie maar weg en nemen ze een nieuwe. Zo begint het verhaal weer van voor af aan. Helaas zijn zo dus niet alleen dieren in de vee industrie de dupe.'

Over de poll over de nieuwe Wet dieren

De poll over de nieuwe dierenwet is tussen 3 en 21 juni 2021 ingevuld door 1343 mensen. Ook jij kunt je mening, zorgen en ervaringen met ons delen, door (gratis) lid te worden van het Radar Testpanel. Schrijf je in via de korte intake-enquête