background branding

Nieuwe regels: energieleveranciers kunnen minder snel gas afsluiten

gas_afsluiten_oktober_2022.jpg

Nederlanders worden vanaf woensdag minder snel afgesloten door hun energieleverancier vanwege nieuwe regels die energieminister Rob Jetten heeft doorgevoerd. Het gaat om een tijdelijke regeling die energiemaatschappijen onder meer oplegt om niet één maar drie betalingsherinneringen te versturen als mensen hun rekening niet betalen, met tussenpozen van veertien dagen. Dat moet huishoudens respijt geven nu de energierekening vanwege de oorlog in Oekraïne voor velen hoog uitpakt.

Energieleveranciers moeten volgens de tijdelijke regels op verschillende manieren contact opzoeken met de klant als die niet betaalt. Bijvoorbeeld door ze niet alleen te benaderen via de mail, maar ook door te bellen. Tot april 2023 worden klanten bovendien 'in principe' niet afgesloten van energie als ze geen rekeningen betalen. Voorwaarde is wel dat ze in contact blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling.

Contact opnemen met de gemeente

Als iemand toch op het punt staat om te worden afgesloten van energie, dan moeten energiebedrijven contact opnemen met de gemeente. Deze moet op haar beurt een laatste poging doen om te voorkomen dat de klant wordt afgesloten.

Maatregelen om burgers tegemoet te komen

Het kabinet heeft al meerdere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen nog kunnen betalen. In november en december krijgen mensen een korting van 190 euro op de kosten van energie. Vanaf januari geldt een prijsplafond op de energierekening. Ook worden begin volgend jaar diverse koopkrachtmaatregelen van kracht. Jetten verwacht dat deze maatregelen pas in de loop van de winter effect gaan hebben. Daarom wil hij consumenten met deze regels alvast helpen.

Overleef de energierekening

Door de alsmaar stijgende energiekosten worden huishoudens geconfronteerd met een hoge energierekening. Voor veel mensen, en dat blijft niet beperkt tot de laagste inkomens, is dit reden tot grote zorg. Radar maakte een serie vol tips die daadwerkelijk kunnen helpen met energie-besparen. De serie genaamd 'Overleef de energierekening', is gratis te zien via NPO-Start

Bron: ANP