background branding

Nieuwe regels incassobureaus: dit betekent het voor jou

Incassobureau

Vanaf 1 april 2024 gaat de Wet Kwaliteit incassodienstverlening in. Hierdoor moeten mensen met schulden beter beschermd worden. Nu hebben ze namelijk nog te vaak te maken met onprofessionele praktijken van incassobureaus. Wat houden de nieuwe regels in? En wat betekent het voor jou?

Wet Kwaliteit incassodienstverlening

Vanaf 1 april moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. De Wet Kwaliteit incassodienstverlening zorgt ervoor dat het beroep gereguleerd wordt en mensen met schulden beter beschermd worden. 

Ook weten schuldeisers hierdoor beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. En moet het leiden tot minder onprofessionele praktijken en het stapelen van incassokosten. Radar zet de regels op een rij: 

Registratieplicht

Vanaf 1 april 2024 moeten nieuwe incassobureaus een vergunning aanvragen. Dat gebeurt via Dienst Justis, dat onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij houden toezicht op de kwaliteitseisen en de registratieplicht. Wanneer een dienstverlener zich niet aan de regels houdt, kan deze Inspectie ingrijpen.Ook kunnen ze waarschuwingen geven, boetes uitdelen en vergunningen intrekken. 

Bestaande incassobureaus krijgen een jaar de tijd om zich in te schrijven. 

Vakbekwaamheid van personeel

Daarnaast moeten Incassodienstverleners een opleiding gevolgd hebben. Voor een incassomedewerker geldt dat hij of zij ten minste een MBO niveau 3 opleiding moet hebben afgerond. Een leidinggevende van een incassobureau moet ten minste een MBO niveau 4 diploma hebben.

Alle medewerkers moeten jaarlijks deelnemen aan workshops of cursussen om hun kennis en vaardigheden op het vakgebied te onderhouden. En incassobureaus moeten bijeenkomsten organiseren waarin de vakbekwaamheid van het bureau en de medewerkers besproken wordt. 

Inzicht in vordering

Wanneer een incassobureau een vordering stuurt, moet er duidelijk omschreven staan waarvoor jij als consument niet betaald hebt. Ook moet de opbouw van de vordering van een geldsom duidelijk inzichtelijk gemaakt worden, waardoor jij precies weet waar je voor betaalt. De andere kwaliteitseisen die aan een vordering worden gesteld, lees je hier. 

Correcte omgang met schuldenaren en schuldeisers 

Ook moet er op een correcte manier worden omgegaan met zowel de schuldenaren als de schuldeisers. Hierbij moet er voldoende informatievoorziening zijn naar beide partijen toe.

De Wki stelt ook eisen aan het tijdstip dat schuldenaren benaderd worden. De incassodienstverlener mag jou als schuldenaar bijvoorbeeld niet tussen acht uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends benaderen. Dat geldt voor zowel fysieke, telefonisch als elektronische communicatie. Ook mogen ze je niet op zondag en op algemene feestdagen benaderen. 

Deugdelijke inrichting van werkzaamheden en administratie 

De aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden moet zorgen voor een degelijke organisatie van deze werkzaamheden en de administratie ervan.

Klachtenregeling en geschillenregeling

Een incassobureau moet daarnaast een eigen klachten- en geschillenregeling hebben. Dit moet ervoor zorgen dat klachten van zowel de schuldenaar als de schuldeiser op een passende manier worden afgehandeld. 

Klachten en geschillen over incassobureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging gecertificeerde Incasso-ondernemingen worden vanaf 1 april behandeld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Opletten

Incassobureaus die al bestaan krijgen een jaar de tijd om zich in te schrijven bij Dienst Justis. Wanneer je het komende jaar wil controleren of een incassobureau een vergunning heeft, dan kan het zijn dat ze de vergunning nog niet hebben aangevraagd of nog niet rond hebben. Pas na 1 april 2025 wordt pas duidelijk welke bureaus geen vergunning hebben. 

Opstapelen van kosten

In de Wki staat een beperking van het stapelen van incassokosten bij periodiek terugkerende vorderingen. Is de hoofdsom van de vordering lager dan 266,67 euro? Dan mogen de incassokosten maximaal 20 euro per maand zijn, binnen een tijdvak van zes maanden. De eerste maand mogen de incassokosten het reguliere minimum van 40 euro bedragen. 

Over het opstapelen van kosten wordt nog gesproken. De regels hierover gaan in per 1 oktober 2024.

Info

We bespreken deze nieuwe regels in de uitzending van maandag 1 april 2024.