Nieuwe zorgverzekering

Wij vroegen ons af in hoeverre de Nederlandse consument op de hoogte is van het nieuwe zorgstelsel. Het Radar Testpanel werd ingezet.

Wel 58 procent van de deelnemers van het panel namen de moeite om de vragenlijst over de nieuw zorgverzekeringswet in te vullen. Van de 25.555 deelnemers hebben dus wel 14896 mensen geantwoord.

Wij vroegen ons af in hoeverre de Nederlandse consument op de hoogte is van het nieuwe zorgstelsel. We legden de volgende vragen voor.

Radar vroeg zich of het Testpanel goed geïnformeerd is over de basisverzekering. Uit de antwoorden op de vraag hoe men volgend jaar verzekerd denkt te zijn blijkt dat nog steeds niet iedereen even goed op de hoogte is van de nieuwe situatie.

Per 1 januari 2006 krijgt iedereen de basisverzekering. Toch geeft 30 procent aan volgend jaar ziekenfonds verzekerd te zijn, en 13% particulier verzekerd te zijn. Dus maar 44 procent van het Radar testpanel weet dat zij een basisverzekering gaat krijgen. En 13 procent heeft geen idee.

We wilden ook weten of het testpanel wel wist wat de basisverzekering ongeveer inhoudt. We vroegen of het huidige ziekenfondspakket te vergelijken is met de nieuwe basisverzekering? 42 Procent van het testpanel is het daar mee eens en heeft daarmee gelijk. 17 Procent zegt dat het niet het geval is. Maar liefst 41 procent heeft geen idee hoe het pakket van de basisverzekering er volgend jaar uit zal gaan zien.

Wie na 1 mei 2006 nog niet verzekerd is, krijgt een boete. We vroegen aan het testpanel hoe hoog die boete zal zijn. Maar vier procent wist het goede antwoord, namelijk 130 procent van de verschuldigde premie. 88 Procent van ons panel heeft geen idee hoe hoog deze boete is!

We vroegen ook het volgende: Bent u in het nieuwe stelsel verplicht om uw aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen als uw basisverzekering? Nog niet eens de helft van ons Testpanel weet het goede antwoord.

46 Procent denkt van niet, 17 procent van wel en 37 procent weet het niet. Het is volgend jaar niet verplicht om bij de verzekeraar van uw basisverzekering ook uw aanvullende verzekering te nemen.Figuur 1. Bent u in het nieuwe stelsel verplicht om uw aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen als uw basisverzekering?

Ook vroegen we aan ons testpanel wat hun verwachtingen zijn van het nieuwe zorgstelsel. Slechts 6 procent heeft maar vertrouwen in het nieuwe zorgstelsel en 80 procent denkt dat het chaos zal gaan worden. Dat is niet zo best.

Ook de kwaliteit van de informatieverstrekking met betrekking tot het nieuwe zorgstelsel wordt niet erg goed beoordeeld. Ruim de helft beoordeeld de informatieverstrekking als slecht!

Independer.nl heeft een aantal profielen opgesteld voor Radar, deze zijn in de uitzending behandeld. Wij vroegen het testpanel die aan deze profielen voldeden of zij dachten er op vooruit of achteruit te gaan.Profiel 1Partners, zonder kinderen, twee keer ziekenfonds verzekerd en een inkomen van onder de 40.720 euro bruto per jaar, met beperkte zorgtoeslag.

Volgens het profiel van Independer gaan zij er op achteruit, echter de hoogte van de zorgtoeslag heeft invloed op de hoogte van de achteruitgang.

Verwachting Testpanel:

85,5% zegt te denken erop achteruit te gaan

0,6% denkt erop vooruit te gaan

12,0% denkt geen verschil te merken

11,8% heeft geen idee

De meerderheid (85 procent) heeft gelijk, zij gaan er op achteruit.Profiel 2Partners, met kinderen, twee keer particulier verzekerd en een inkomen van boven de 40.720 euro bruto per jaar

Volgens profiel van Independer gaan zij erop vooruit, vrijwel iedereen die aan dit profiel voldoet zal er op vooruit gaan. De mate van de vooruitgang kan verschillen.

Testpanel:

Achteruit: 52.6%

Vooruit: 21,0%

Geen verschil: 9,8%

Geen idee: 16,6%

Meer dan de helft van het Testpanel denkt dat ze er op achteruit gaan, maar dat klopt dus niet. Mensen die vallen onder dit profiel gaan er op vooruit.Profiel 3Partners zonder kinderen, 1 keer particulier en 1 keer ziekenfonds

Volgens Independer gaan zij er op achteruit, dat geldt voor vrijwel iedereen die in dit profiel past, echter de mate van de achteruitgang kan verschillen.

82,4% denkt achteruit te gaan

3,6 % denkt vooruit te gaan

3,9% geen verschil

10,1% heeft geen idee

Hier hebben de meeste Testpanelleden ook gelijk. Ze gaan er inderdaad op achteruit.