NNVK blij met extra middelen voor schuldhulpverlening

schuldhulpverlening19082018.jpg

De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is blij dat het kabinet besluit extra middelen vrij te maken voor schuldhulpverlening. Dat budget gaat vooral naar gemeenten.

'We roepen al langer dat er een impuls moet komen voor professionele hulpverlening aan mensen met grote schuldenproblematiek. Het kabinet sluit nu hierop aan', zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Zorgen over inkomensontwikkeling

Toch maakt hij zich na een analyse van de kabinetsmaatregelen nog steeds zorgen over de inkomensontwikkeling. 'De minnetjes strepen de plusjes weg, vooral bij de laagste inkomens. Voor onze doelgroep is het niet makkelijk om uit de problemen te komen dan wel te blijven.'

Een ander punt van zorg voor de NVVK is de snelle economische groei. Dat leidt er immers toe dat mensen weer makkelijker leningen gaan afsluiten, met alle risico's van dien. De NVVK vraagt het kabinet om stevige maatregelen tegen overkreditering te nemen.

'Regering moet schulden voorkomen'

De vereniging van sociale diensten Divosa vraagt de regering zich in te zetten om schulden te voorkomen. Onder meer complexe inkomensregelingen en schuldeisers die niet met mensen meedenken zijn daar debet aan, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Daarbij wijst hij onder meer met de vinger naar het Rijk, dat zich als schuldeiser vaak hard opstelt. 'Daar zou ik als kabinet wakker van liggen.'

Bron: ANP