'Nog altijd armoede, kinderarbeid en ontbossing in de chocolade-industrie'

chocolade1-12-2020.jpg

In de chocolade-industrie is nog steeds sprake van armoede, kinderarbeid en ontbossing. Dat staat in de Cacao Barometer 2020, opgesteld door ontwikkelingsorganisaties VOICE Network en Solidaridad. Volgens het rapport, dat om structurele oplossingen vraagt, hebben eerdere ingrepen weinig invloed gehad en is de situatie nauwelijks verbeterd ten opzichte van begin deze eeuw.

In de tweejaarlijkse evaluatie van de cacaosector staat dat de problemen voorkomen in bijna alle West-Afrikaanse landen waar cacao wordt verbouwd. Als de sector niet leert van de gemaakte fouten, is er kans op herhaling, is de waarschuwing in het rapport. Regels zijn namelijk vrijwillig geweest en niet verplicht. Ook zijn er geen sancties als doelstellingen niet worden nageleefd of gehandhaafd.

'Nog steeds lage prijzen ondanks kartelvorming'

Cacaoboeren zijn hiervan de dupe, omdat zij hun duurzame certificering hierdoor kunnen verliezen. Daarnaast zijn er nog steeds lage prijzen, ondanks kartelvorming van de twee grootste cacaoproducenten ter wereld, Ivoorkust en Ghana.

Het kartel had de prijzen moeten stuwen, maar dat is niet gebeurd. Verder ontbreekt zowel de infrastructuur als de transparantie in de cacaoketen. Naar de problemen van boeren en burgers wordt ook niet geluisterd.

'Verantwoordelijkheid oplossingen moet niet bij boeren liggen'

Het rapport doet drie aanbevelingen. Ten eerste moet er regelgeving komen om machthebbers verantwoordelijk te houden, in plaats van de verantwoordelijkheid voor de oplossingen bij de boeren neer te leggen.

Ten tweede moeten de producerende en consumerende landen samenwerken. De consumerende landen betalen deze samenwerkingen, de producenten moeten boeren een stem geven in de besluitvorming.

Ten derde stelt het rapport een eerlijke prijs voor cacao voor, zodat boeren een 'leefbaar inkomen' krijgen.

Bron: ANP