background branding

Nog steeds gedwongen geheimhouding bij schikkingen met verzekeraars

gedwongen-geheimhouding-11032021.jpg

Verzekeraars zouden nog steeds geheimhouding afdwingen in onderhandelingen over woekerpolisdossiers. Tot die conclusie komt Stichting Allianz DINPlan Dupe, die twee bewijsstukken heeft gestuurd naar het ministerie van Financiën. Minister Hoekstra gaat hier aandacht voor vragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Stichting Allianz DINPlan Dupe stuurde twee bewijsstukken naar minister Hoekstra van Financiën dat verzekeraars nog steeds expliciet om geheimhouding vragen. Deze stichting van 150 woekerpolisgedupeerden is al jaren in een juridische strijd verwikkeld met Allianz voor een schadevergoeding. 

Bij de aanbieding van het SEO-rapport Evaluatie Kifid 2020, riep minister Hoekstra in zijn Kamerbrief mensen op zich te melden als verzekeraars toch geheimhouding afdwingen van schikkingen. 

Vergaande geheimhouding

Stichting Allianz DINPlan Dupe zat drie keer (in 2015-2016, 2017, 2018-2019) rond de tafel met Allianz om te praten over compensatie. Volgens Marijke Clerkx, de voorzitter van Stichting Allianz DINPlan Dupe waren in alle drie de 'schikkingstrajecten' geheimhoudingseisen van Allianz aan de orde. 'In 2017 en in 2018-2019 moest er verplicht een geheimhoudingsovereenkomst (een non-disclosure agreement) getekend worden. Geheimhouding van de inhoud van het onderhandelingsproces, maar ook en vooral vergaande geheimhouding van het onderhandelingsresultaat.'

Niet transparant

De stichting valt over het feit dat de geheimhouding gebeurt tijdens een bemiddelingstraject bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). En dat de stichting het onderhandelingsresultaat niet transparant kan voorleggen aan de 150 deelnemers van de stichting, die deze juridische strijd uit eigen zak betalen. De stukken mochten alleen gedeeld worden met de bestuursleden van de stichting en hun advocaat of adviseurs. De stichting heeft geprotesteerd tegen deze verplichte geheimhoudingsverklaring, zowel bij Allianz als het Kifid. 

'Het gebeurt nog steeds'

De stichting wees beide partijen op eerdere uitspraken van Jeroen Dijsselbloem, Hoekstra's voorganger op Financiën. Hij schreef op 28 oktober 2015 aan de Tweede Kamer: 'Van verzekeraars heb ik begrepen dat zij bij schikkingen met betrekking tot beleggingsverzekeringen geen geheimhoudingsbepalingen meer zullen opnemen en zich niet zullen beroepen op geheimhoudingsbepalingen uit het verleden.' Marijke Clerkx zegt: 'Onze advocaat sloeg geen deuk in een pakje boter en het gebeurt dus nog steeds.' 

Geheimhoudingseisen

Clerkx vervolgt haar betoog: 'Met wat hulp van Kifid menen wij sluitend bewijs geleverd te hebben dat verzekeraars (Allianz) geheimhouding van deals blijven eisen. En dat het Kifid dergelijke geheimhoudingseisen op zeer manifeste wijze faciliteert.' De stichting heeft beide bewijsstukken gestuurd naar minister Hoekstra van Financiën. 

Minister stapt naar Verbond van Verzekeraars

Hoekstra reageert vervolgens per brief: 'De toegezonden stukken roepen vragen op over de wijze waarop geheimhouding wordt afgesproken met claimstichtingen. Uw reactie op mijn oproep draagt dan ook bij aan het vormen van een beeld over de wijze waarop dit soort afspraken tot stand komen. Ik zie in de door u toegezonden stukken aanleiding om bij het Verbond van Verzekeraars daarvoor aandacht te vragen. Hierbij zal ik wederom ook het belang benadrukken van nakoming van hun toezeggingen over (het niet betrachten van) geheimhouding bij schikkingen over beleggingsverzekeringen en dat ze bij de totstandkoming hiervan rekening houden met de specifieke omstandigheden van het geval.'

Lees de volledige brief van minister Hoekstra

Kifid: voor de consument of voor de bank?

Radar uitte vorig jaar kritiek op de werkwijze van Kifid. Het blijkt als consument soms uiterst lastig om je recht te halen bij het klachteninstituut. De klachtencommissie lijkt meer oog te hebben voor de verzekeraar en hun batterij aan advocaten dan voor de consument. Kijk het fragment uit onze uitzending hieronder terug. 

Kifid: voor de consument of voor de bank?