background branding

Nog veel onwetendheid over provisieverbod

Veel consumenten hebben nog geen flauw benul van het provisieverbod, dat op 1 januari 2013 ingaat en als doel heeft dat adviseurs van complexe financiële producten onafhankelijk en in het belang van de klant opereren.

Uit onderzoek van het bureau GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 46 procent van de ondervraagden volstrekt onbekend is met het provisieverbod. De wens naar informatie is tegelijk groot en dat is voor de brancheorganisatie aanleiding om op haar consumentenwebsite een speciale pagina over het provisieverbod en een e-brochure te lanceren, meldde het Verbond dinsdag.

Het provisieverbod houdt in dat consumenten vanaf januari rechtstreeks voor financieel advies gaan betalen aan de adviseur die zij in de arm nemen. Het gaat dan om advies over complexe financiële producten, bijvoorbeeld levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken.

In het oude systeem betaalde de aanbieder van het product de adviseur. De maatregel moet ertoe leiden dat de adviezen over dergelijke producten, waaraan financiële risico's kleven, niet meer worden gestuurd door de aanbieders.

Bron: ANP