Nooit gewoond in gemeente: toch precariobelasting betalen?

Je verhuist van de ene naar de andere gemeente en na een half jaar krijg je ineens een brief dat je precariobelasting moet betalen. Over de afgelopen drie jaar welteverstaan, terwijl je pas net in de gemeente bent komen wonen. Mag dat zomaar?

Met die vraag meldde Jesse van Dam zich op het Radarforum. Hij kocht in juni een huis in Wageningen en na een half jaar kreeg hij eind december 2018 ineens een brief van waterbedrijf Vitens.

Precariobelasting

In de brief staat dat de Gemeente Wageningen een belastingaanslag heeft gestuurd naar Vitens voor precario. Precario is de belasting op de drinkwaterleidingen die in de grond liggen. Vitens berekent die aanslag, over de jaren 2016, 2017 en 2018, door naar inwonenden. De extra kosten worden verdeeld over de waterrekeningen van 2019 en 2020. Voor 2019 moet Jesse 75,15 euro extra betalen. Wat hij in 2020 extra moet betalen staat niet in de brief. Als Radar als consument belt met Vitens is al snel duidelijk dat het jaarbedrag voor precario 75,15 euro is. Over drie jaar is dat dus 225,45 euro. De eerste 75,15 euro wordt dit jaar in rekening gebracht, bovenop de reguliere kosten voor 2019 van 75,15 euro. Als de redactie vraagt of die rekensom klopt, beaamt de klantenservice van Vitens dat. Waarom dat niet in de brief staat weet Vitens ook niet. Jesse zou maar voor een half jaar van 2018 hoeven te betalen, omdat hij niet eerder ingeschreven stond in Wageningen.

'Dit is een melkkoe'

Gemeenten mogen zelf bepalen of zij precario heffen of niet, zegt advocaat Mandy Roggeveen van De Vos & Partners. Die heffing legt de gemeente dan neer bij het waterbedrijf die, in dit geval, de rekening weer doorschuift naar de burger. 'Het is een verkapte belasting die via de drinkwaterfactuur bij de bewoners van gemeente terecht komt', zo zegt Vitens op haar website. Een medewerker van de klantenservice van Vitens zegt dat de precariobelasting een melkkoe is. 'Een aantal gemeenten hebben spontaan bedacht 'hé, dit is extra geld' en hebben zo besloten om precarioheffing te rekenen', aldus de medewerker van Vitens.

Mag Vitens de kosten doorbereken?

Dat mag volgens advocaat Mandy Roggeveen. 'Het staat Vitens vrij om dat op basis van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit door te berekenen naar de burger.' Er zijn overigens ook gemeenten in dezelfde regio waarbij de burger niet voor de kosten hoeft op te draaien. Zo heeft de Gemeente Veenendaal geen precariobelasting opgelegd aan Vitens, heeft de Gemeente Rhenen besloten zelf de kosten te betalen en in de gemeente Ede is er wel een heffing naar Vitens verstuurd, maar is Vitens vrijgesteld van betaling.

Reactie Gemeente Wageningen

Een woordvoerder van de Gemeente Wageningen zegt in een reactie dat er niet met terugwerkende kracht belasting wordt opgelegd. 'Aanslagen mogen tot drie jaar na ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd. Vitens kon daartegen bezwaar aantekenen en heeft dat ook gedaan. Alleen Vitens kan bezwaar aantekenen tegen een aanslag.' Verder zegt de Gemeente Wageningen dat Vitens de 'extra kosten' in rekening brengt bij inwoners van de gemeente. Het is onduidelijk wat er met 'extra kosten' wordt bedoeld. Voor de burger komt het neer op 'doorbelasting van de precarioheffing' zoals ook in de brief van Vitens staat.

Is de rekening van Vitens terecht?

'Nee, dit is onterecht', aldus advocaat Roggeveen. 'De gemeente Wageningen geeft op haar website zelf aan dat Vitens de precariobelasting doorberekent per aansluiting.' Jesse gaat volgens Roggeveen pas meebetalen aan de precariobelasting vanaf het moment dat hij klant is bij Vitens én staat ingeschreven bij de gemeente Wageningen. De precariobelasting kan pas worden doorbelast aan Jesse vanaf het moment dat hij staat ingeschreven op het adres in de gemeente Wageningen.

'In het geval van Jesse is hij naar mijn mening alleen precariobelasting verschuldigd vanaf juli 2018 en kan dit dus in 2019 in rekening worden gebracht en niet van daarvoor', zegt Roggeveen.

Bij wie moet je klagen?

Jesse meldt zich bij Vitens om bezwaar te maken tegen de aankomende rekening. Hij vindt het niet terecht dat hij moet betalen voor een periode dat hij niet in Wageningen woonde. Vitens geeft aan dat Jesse geen bezwaar kan maken en verwijst hem naar de gemeente. Die verwijst hem weer terug naar Vitens. Roggeveen: 'Jesse moet een klacht indienen bij Vitens. Het is in dit geval Vitens die een verkeerde berekening heeft gemaakt waardoor Jesse over een periode moet gaan betalen dat hij niet stond ingeschreven'.

Woordvoerder Judith Zuijderhoudt van Vitens reageert dat Jesse altijd een klacht kan indienen. 'Bezwaar maken is juridisch gezien iets anders, dat kan alleen bij een overheidsinstelling als een gemeente of provincie.' Roggeveen beaamt dat: 'Je moet bij Vitens wel een klacht in kunnen dienen over de hoogte van de opgelegde heffing. Dit moet te allen tijde mogelijk zijn'.

Oplossing?

Die is er volgens Zuijderhoudt niet. Ze geeft aan dat het bedrag van 75,15 euro over de afgelopen drie jaar is, maar dat de rekensom van 225,45 euro, die de klantenservice bevestigde, niet klopt. Advocaat Roggeveen is het niet eens met de woordvoerder van Vitens en is van mening dat Jesse over de afgelopen 2,5 jaar niet aangeslagen mag worden. Zuijderhoudt is het er mee eens dat de communicatie beter had gekund en dat de brief onduidelijk is.

Precario afgeschaft

De precariobelasting werd in 2017 afgeschaft, maar door de overgangsregeling mogen gemeenten nog tot 2022 precariobelasting in rekening brengen.