Notaris vindt partnerschap achterhaald

Het geregistreerd partnerschap kan worden afgeschaft. Juridisch gezien heeft het namelijk inmiddels dezelfde status als het huwelijk. Dat vindt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Negen van de tien notarissen merken in de praktijk dat veel mensen niet goed weten wat zij met een partnerschap nu wel of niet regelen. Bovendien wordt het geregistreerd partnerschap dikwijls verward met een samenlevingsovereenkomst. Hier bestaan nog wel grote verschillen. Zo beseffen mensen met zo'n overeenkomst bijvoorbeeld niet dat bij overlijden van de partner, de ander niet automatisch erfgenaam is. Dat moet apart worden geregeld in een testament.

Een ander belangrijk verschil is dat voor gehuwden en geregistreerde partners een wettelijke alimentatieregeling geldt. Voor samenwonenden telt dat niet. Ook hebben die laatsten geen recht op elkaars pensioen dat tijdens de periode van samenwonen is opgebouwd. Geregistreerde partners en gehuwden hebben juist weer wel wettelijke aanspraken.

Geregistreerde partners en gehuwden hebben een vrijwel gelijke positie. Ze worden elkaars erfgenaam en staan zonder aparte regeling automatisch als in gemeenschap van goederen geregistreerd. Daarmee zijn ook partners aansprakelijk voor elkaars schulden.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kon vrijdag nog niet veel zeggen over het idee om het geregistreerd partnerschap af te schaffen. 'Het is niet iets waar ik op voorhand meteen over sta te juichen', zei hij voorafgaande aan de ministerraad. 'Daar hebben we een hele discussie over gehad. We zijn nu bezig met een herijking van het afstammingsrecht, ook als het om ouderschap gaat. Het is een ingewikkeld onderwerp, het is ingewikkeld om daar nu iets uit de losse pols over te zeggen.'

Het COC is tegen afschaffing. De homobelangenclub vindt dat de uitwijkmogelijkheid moet blijven bestaan voor mensen die niks hebben met de symboliek en traditie van het huwelijk of uit geloofsovertuiging niet met een partner van hetzelfde geslacht willen trouwen. 'Voor deze categorie moet de mogelijkheid blijven bestaan om toch op een zakelijk manier afspraken te maken', aldus een woordvoerder.

Bron: ANP