Nutri-score maar door kleine groep volledig gebruikt: 'Lastig te interpreteren'

Nutri_score_testpanel_2023.jpg

De Nutri-score kijkt naar de samenstelling van een product en beoordeelt het op basis daarvan een een score. Een groener label staat voor een beter product binnen de categorie. In april 2022 deed Radar onderzoek naar de Nutri-score en wat bleek: de meetmethode zorgt voor verwarring. Bijna een jaar verder zijn we benieuwd naar of de consument het gebruikt in het dagelijks leven. 
 

Dat laatste zocht Radar uit via een poll op de website, waar de invullers antwoord gaven op de vraag: houd jij bij het maken van een keuze in de supermarkt rekening met de Nutri-score? In totaal gaven 1737 deelnemers antwoord op deze vraag.

Van de ondervraagden was 14 procent niet bekend met de Nutri-score. Dit betekent dat 86 procent in ieder geval van het bestaan van de Nutri-score weet. 

De helft houdt er geen rekening mee

Ongeveer de helft van het totaal aantal ondervraagden (48%) geeft als antwoord op de vraag van Radar: ‘nee, het heeft geen invloed op mijn keuze’. De reden waarom zij rekening houden met de Nutri-score verschilt.

Zo laat een van de deelnemers het volgende weten: ‘De Nutri-score is nu weinig zeggend omdat het per productgroep gaat. Een algehele Nutri-score waarbij bijvoorbeeld alle frisdrank, chips en alcohol de laagste score krijgen zou veel beter zijn.’

De score is niet opvallend genoeg. Wanneer deze duidelijker zichtbaar zou zijn ga ik er zeker op letten.
Poll deelnemer

Bij elkaar opgeteld geeft 39 procent geeft aan (enigszins) rekening te houden met de Nutri-score. Daar zit wel een onderscheid in. Van het totaal aantal deelnemers geeft 23 procent aan er soms rekening mee te houden, maar zich er niet door te laten. 16 procent geeft aan bij het maken van een keuze vaak rekening te houden met de Nutri-score. 

Wij vinden het lastig om te beoordelen hoe we deze score moeten interpreteren
Poll deelnemer

In de groep die heeft geantwoord dat ze er soms mee rekenen houden, worden meerdere redenen aangekaart. Een deel geeft aan de score niet (altijd) te begrijpen en dat dit een reden is om het niet altijd te gebruiken. Ook zegt een deel naast de Nutri-score te kijken naar de voedingswaarde en ingrediënten om op die manier tot een beslissing te komen.

Ik vind het gemakkelijk om in een oogopslag te zien of mijn keuze verstandig is
Poll deelnemer

De groep van 16 procent die aangeeft vaak rekening te houden met de Nutri-score heeft daar verschillende redenen voor. Een aantal respondenten geeft aan dat ze het overzichtelijk vinden en omdat het ze helpt met het kiezen van gezonde producten.

Toch zijn er ook in deze groep respondenten die nog ruimte zien voor ontwikkeling bij de Nutri-score. Zo vindt een deel het jammer dat niet alle producten een dergelijke sticker hebben. Ook is er een respondent die aangeeft dat deze het jammer vindt dat er niet staat waarom het product een slechte score heeft. Waarbij er bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt tussen vetten, suikers en zouten.