background branding

Ombudsman kritisch over toegankelijkheid digitale postbus

ombudsman-kritisch-over-digitale-post-overheid-070917.jpg

De Nationale ombudsman is kritisch over de toegankelijkheid van de digitale postbus MijnOverheid.nl. De overheid stuurt de burger steeds meer berichten via deze website, maar niet iedereen kan er even goed mee uit de voeten en mist daardoor post.

MijnOverheid biedt toegang tot berichten van organisaties als de Sociale Verzekeringsbank, uitkeringsinstantie UWV, verkeersdienst RDW en de gemeente. Samen met Omroep Max begon de ombudsman in februari een meldpunt, waar meer dan vijfhonderd klachten binnenkwamen.

Mensen missen berichten

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen berichten missen die via de Berichtenbox van de site binnenkomen. Dat komt omdat ze niet weten hoe ze die moeten inzien, omdat ze lang niet op de site komen of omdat ze niet eens een e-mailadres aan het account hebben gekoppeld waarop meldingen over een bericht binnenkomen. Met als gevolg dat ze niet of te laat betalen en boetes krijgen.

'Digitale post verzenden naar de Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn digitale brievenbus continu in de gaten te houden, vind ik de omgekeerde wereld', stelt ombudsman Reinier van Zutphen. Hij vindt dat de overheid de kennis, vaardigheden en behoeften van alle burgers als uitgangspunt moet nemen. 'Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd.'

Aanbevelingen

De ombudsman heeft aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over MijnOverheid gaat. Zo zou in de gaten moeten worden gehouden of mensen de site nog wel bezoeken nadat ze hem hebben geactiveerd. En als mensen bij nader inzien toch weer liever hun berichten op papier krijgen, moet dat kunnen.

6,6 miljoen Nederlanders hebben hun berichtenbox op MijnOverheid.nl geactiveerd.

Het ministerie heeft Van Zutphen laten weten met een aantal van de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Reactie ministerie

In een reactie laat het ministerie verder weten dat 'de meeste mensen' gewend zijn digitaal te communiceren. 'Dat doen ze al met veel bedrijven en dat willen ze ook met de overheid. Maar voor mensen die dat niet willen, blijft papieren post voor de meeste organisaties een optie. Voor wie wel wil, maar niet kan, worden oplossingen gezocht zoals cursussen in bibliotheken. Voor de overheid is het van belang dat niemand buiten de boot valt.'

Bron: ANP