Ombudsman onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling NHG

De Nationale Ombudsman stelt een onderzoek in naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW), beter bekend als de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Aanleiding is een klacht over de gedwongen verkoop van een woning in Den Haag. Volgens de jurist van de klagers is er sprake van 'ernstige belangenverstrengeling en machtsmisbruik'.

Bij de executieverkoop van de woning van het Haagse echtpaar blijft een restschuld over van bijna 35.000 euro. Bijna twee jaar lang probeert het waarborgfonds dit bedrag terug te vorderen, omdat het tweetal volgens de stichting niet voldoet aan de voorwaarden voor NHG. Zo stelt de stichting bij de rechter dat de man niet werkloos is geraakt. Volgens de jurist van de klagers is de omvang van de restschuld echter in de eerste plaats door de NHG zelf veroorzaakt.

Uit de stukken van de executieveiling blijkt namelijk dat het waarborgfonds de woning zelf heeft aangekocht en weer doorverkocht. Van de ruim 37.000 euro winst die bij die SWEW daarbij opstrijkt wordt de resterende hypotheekschuld bij de bank weggepoetst. Desondanks probeert de stichting alsnog het volledige bedrag op het echtpaar te vorderen. Pas bij de Raad van State laat de stichting de zaak uiteindelijk vallen, omdat bij ander inzien toch is voldaan aan de vereiste criteria.

Woordvoerder Erna van Eerden van de Nationale Ombudsman bevestigt dat er een onderzoek is gestart. Zo wil de ombudsman onder andere weten of dergelijke transacties gebruikelijk zijn en hoe de stichting zelf tegen de gespannen relatie als waarborgfonds enerzijds en anderzijds als koper van woningen aankijkt. Een commercieel interessante prijs op een executieveiling kan immers nadelig uitpakken voor de eigenaren van de woning die hierdoor een grotere restschuld overhouden in het geval de SWEW besluit dat er onterecht beroep is gedaan op de NHG.

De SWEW wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan zolang deze nog in onderzoek is, maar bevestigt desgevraagd wel dat in het verleden vaker panden met NHG  zijn opgekocht. In een eerdere reactie aan de NOS in 2012 zegt directeur Schiffer hiermee te zijn gestopt, omdat het opknappen en doorverkopen van de panden 'te duur en arbeidsintensief' werd. Onduidelijk is of het hier ook om woningen ging die via een executieveiling werden verkocht.

Jurist en rechtshulpverlener van het echtpaar, mr. Jurriaan Paulus van Pauwvliet vindt het handelen van het waarborgfonds hoe dan ook onsmakelijk. 'Niet alleen lijkt het erop alsof ze zich hier over de rug van mijn cliënten hebben geprobeerd te verrijken, ze hebben daarnaast jarenlang de schuld jarenlang als een zwaard van Damocles boven hun hoofd laten hangen.' Paulus van Pauwvliet overweegt om naast de procedure bij de Nationale Ombudsman via de Wet Openbaarheid van Bestuur de onderste steen boven te krijgen. 'Ik wil weten hoe vaak dit soort transacties in het verleden hebben plaatsgevonden en in welke gevallen de restschuld alsnog op de woningeigenaren is verhaald'. Ook zet de jurist grote vraagtekens bij de BKR-registratie die zijn cliënten ondanks het intrekken van de vordering nog op hun naam hebben staan.

'De NHG zegt dat dit altijd gebeurt, ongeacht de afwikkeling van de restschuld. Mijn inziens kan dit alleen maar als je daadwerkelijk een vordering hebt. Als de bank schadeloos is gesteld en de NHG zelf besluit de borgstelling niet te vorderen is er volgens mij geen grond voor een BKR-registratie. Het is bovendien enorm bezwarend. Waarom zou je premie betalen voor een product dat je ongeacht de afloop met handen en voeten bindt? '

Of de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen klanten met een restschuld onterecht bij het BKR aanmeldt wil de jurist binnenkort aan de rechter voorleggen.

© TROS Radar