Ombudsman: overheid moet burgers beter informeren tijdens coronacrisis

17042020 vragen.jpg

De huidige veranderingen en aanpassingen in het dagelijks leven zijn niet voor iedereen goed te volgen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat te merken en hij vraagt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken daar beter op te letten.

Bereikbaarheid van de overheid

Van Zutphen ziet dat burgers onder meer vragen hebben over de bereikbaarheid van de overheid en de aangepaste dienstverlening. Ook bestaat soms onduidelijkheid over de maatregelen en kan de communicatie van (lokale) overheidsorganisaties beter.

Coördinerende rol

'Ik doe mijn oproep nu, omdat er wordt nagedacht over hoe het dagelijkse leven weer op gang kan komen', aldus Van Zutphen. 'De gedachte achter de '1,5 metersamenleving' laat zien dat eerder geldende afspraken en omgangsvormen, ook tussen overheid en burger, voortdurend opnieuw bekeken worden. Aandacht voor de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie die op verschillende plekken wordt aangeboden, is dan essentieel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarin een coördinerende rol.'

Vrees voor financiële problemen

Van Zutphen vreest dat miljoenen Nederlanders door de coronacrisis in financiële problemen kunnen komen. 'Er zijn nu al 2 miljoen mensen die financieel op de rand balanceren. En die problemen gaan enorm toenemen. Er zullen velen op de overheid aangewezen zijn', zei Van Zutphen vrijdag in '1 op 1', een radioprogramma van de KRO-NCRV.

Grootste zorg die Van Zutphen heeft is de schuldenproblematiek. 'Ik denk dat we daar heel veel mee te maken gaan krijgen. En zijn de instanties daar wel klaar voor?’. En als ze dat zijn, hoe komt die hulp bij de mensen terecht?'

Bron: ANP