Onafhankelijk onderzoek naar onvolledige toeslagendossiers

belastingdienst-toeslagen-17-01-2020-780.jpg

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) laat onafhankelijk onderzoek doen naar de onvolledige dossiers die naar gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gestuurd. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Tijdens het samenstellen 'is al gebleken dat de dossiers op onderdelen onvolledig zijn', schrijft Hoekstra. De afgelopen tijd heeft hij ook van gedupeerde ouders en de media signalen ontvangen dat er mogelijk stukken ontbreken. Hij gaat kijken welke organisatie dit het beste kan onderzoeken. Mogelijk nemen de accountants van het Rijk die taak op zich. Zij doen al onderzoek naar de toeslagenaffaire en de problemen bij de Belastingdienst.

Radar over de toeslagenaffaire

Radar besteedde meerdere keren aandacht aan de toeslagenaffaire. Daarin onder meer aandacht voor het verhaal van Tamara en Joe. Zij moesten vier jaar kinderopvangtoeslag terugbetalen voor de opvang zonder te weten waarom. Joe: 'Je krijgt geen inzage in je dossier, je wordt eigenlijk bestempeld als fraudeur, zonder dat een rechter aan te pas komt. Ze eisen 47 duizend euro van je, zonder dat je kan aantonen dat je dat niet hebt gedaan.'

Terugkijken: Actie bij Belastingdienst: Ouders in de schuld door wispelturige fiscus

En: Affaire rond kinderopvangtoeslag; wat krijgen ouders echt terug?

Overigens zegt de minister dat hij 'geen indicatie' heeft dat de stukken 'bewust zijn kwijtgeraakt of vernietigd'. Maar de signalen die hij ontvangt zijn wel 'aanhoudend'.

Twaalf ouders krijgen dossier

Hoekstra meldt verder dat de Belastingdienst belastingdossiers naar twaalf ouders stuurt die daarom hebben gevraagd na een actie van de politieke partij SP vorig jaar in Rotterdam. Het gaat om mensen die te maken hebben gekregen met de afdeling Toeslagen van de fiscus, maar geen onderdeel zijn van de fraudeonderzoeken die centraal staan in de toeslagenaffaire. Een van de gedupeerden moet nog even wachten, omdat het dossier complexer was dan gedacht.

Woede over eerder verstuurde dossiers die voor een groot deel zwartgelakt waren, was aanleiding voor voormalig staatssecretaris Menno Snel om eind vorig jaar op te stappen. Snel worstelde toen al maanden met het dossier. Dat de gigantische, deels gelakte dossiers zomaar werden verstuurd, bewees volgens boze Tweede Kamerleden dat de Belastingdienst nog steeds niet de menselijke maat toepast.

Uitnodiging voor een gesprek

Daarom krijgen ouders die nu om een dossier vragen ook een uitnodiging voor een gesprek. De dossiers zijn daarnaast samengesteld op basis van wat de ouders aan informatie willen hebben en bevatten een toelichting, een afkortingenlijst en een persoonlijke samenvatting. Gegevens die wegens privacyregels wel verborgen moeten worden, zijn nu wit gelakt, in plaats van zwart.

Het ministerie meldt dat buiten de zogenoemde CAF-zaken waar de toeslagenaffaire over gaat, 3510 mensen hebben gevraagd om een heroverweging van hun zaak. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld hoge bedragen aan uitgekeerde toeslagen moesten terugbetalen en zich afvragen of zij ook onterecht als fraudeur zijn bestempeld.

Bron: ANP