Onbevoegde leraren mogen onder voorwaarden voor de klas staan

Lerarentekort_17.06.2020.jpg

De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Schooldirecteuren kunnen niet alleen moeilijk nieuwe mensen vinden, maar zien ook nog eens veel leraren vertrekken naar scholen buiten de stad.

Noodplannen

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere hebben daarom ieder een noodplan gemaakt met tal van uitzonderlijke maatregelen. Zo krijgen alle Amsterdamse leerkrachten op de basisschool in het eerste jaar een toeslag van ongeveer duizend euro. Wie voor de klas staat op een school met een groot aantal leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand krijgt ongeveer 2500 euro.

Onbevoegde leraren

Maar het extra geld lost niet meteen alle tekorten op, denkt Slob. Daarom mogen scholen zo nodig een dag in de week iemand laten lesgeven die daarvoor onbevoegd is. Hij denkt bijvoorbeeld aan teken- of muziekleraren. De onderwijsbonden zijn daar erg op tegen.

Geen kernvakken

Deze onbevoegde krachten mogen geen kernvak als taal of rekenen of gym geven, tekent Slob aan. Bovendien moet de medezeggenschapsraad, die ouders en leerkrachten vertegenwoordigt, goedkeuren dat zij worden ingezet.

Schoolbesturen

Volgend jaar willen 25 schoolbesturen in de grote steden gebruikmaken van de soepelere regels, schrijft Slob aan de Tweede Kamer.

Bron: ANP