Onderzoek: bijwerkingen door wisseling van medicijn

medicijnwissel_apotheker_780.jpg

70 procent van degenen die weleens een vervangend medicijn hebben meegekregen in de apotheek, heeft hierdoor bijwerkingen ondervonden. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 30.000 ervaringsdeskundigen.

Een apotheek geeft je soms een generiek middel mee. Een dergelijk medicijn bevat dezelfde werkzame stoffen als het oorspronkelijk geregistreerde middel, de hulpstoffen kunnen echter verschillen. Het verschil zit bijvoorbeeld in de verpakking, de naam of de kleur van het medicijn. Generieke medicijnen worden soms voorgeschreven omdat alleen dat merk door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Onvoldoende voorlichting

31 procent van de patiënten die met een dergelijke medicijnwisseling te maken hebben gehad, wist niet in alle gevallen dat er een ander middel werd meegegeven. 49 procent geeft aan de voorlichting van de apotheker over het generieke medicijn niet duidelijk te vinden.Een ruime helft (51%) is of was niet tevreden over het nieuw voorgeschreven medicijn. Van deze groep noemt maar liefst 70 procent bijwerkingen als reden voor de ontevredenheid – bijwerkingen die bij het oorspronkelijke medicijn niet optraden. Nog eens 16 procent vindt de verandering van bijvoorbeeld de verpakking of kleur van het medicijn verwarrend.In de open antwoorden voegen mensen nog toe dat verschillen in smaak, structuur, grootte of de manier van innemen/toedienen vervelend zijn, net als een mindere werking van het vervangende medicijn. Enkele respondenten geven aan dat zij het generieke medicijn hebben geweigerd en contact hebben genomen met hun arts of direct met hun zorgverzekeraar. Sommigen kregen op die manier toch het oorspronkelijke medicijn vergoed.

Medische noodzaak op recept

Bijna een derde (31%) heeft weleens een recept gekregen voor een specifiek merk medicijn. De arts schrijft in dit geval op het recept dat het om een 'medische noodzaak' gaat. De apotheker moet dan dit specifieke middel meegeven en niet een ander, generiek medicijn. Toch geeft 35 procent van de respondenten aan niet altijd dat medicijn te hebben meegekregen, ondanks de vermelding.De vragenlijst is niet alleen ingevuld door patiënten, maar ook door artsen (164) en apothekers (204) die ervaring hebben met het overzetten naar een (ander) generiek medicijn. Gemiddeld schatten de artsen en apothekers dat in 1 op de 5 gevallen van medische noodzaak voor een specifiek medicijn toch een ander middel wordt meegegeven.

Over dit onderzoek
Aan dit onderzoek deden 41.130 respondenten mee. Hiervan hebben 31.025 ervaring met medicijnwisseling – zowel patiënten als artsen en apothekers. De vragenlijst stond open tussen 1 en 10 oktober 2016.

Meer over het TestpanelHet onderzoek is uitgevoerd onder de leden van het Radar Testpanel – een groep van ruim 100.000 mensen die deelnemen online enquêtes. De resultaten worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en/of voor artikelen op de website van Radar. En in dit specifieke geval ook voor het tv-programma Zorg.nu.

Meer over