Onderzoek naar effect microplastic op lichaam

microplastic-23-03-2019-780.jpg

Met vijftien projecten begint een breed onderzoek naar het effect van microplastics in ons lichaam. Bekeken wordt onder meer hoe dergelijke microscopisch kleine plasticdeeltjes ons lichaam binnendringen, of ze de kans op ontstekingen verhogen, of ze schadelijk zijn voor het ongeboren kind en of ze de hersenen aantasten.

De plasticdeeltjes zijn afkomstig van plastic verpakkingen, synthetische kleding, cosmetica en autobanden. Volgens onderzoeker Dick Vethaak (Deltares) zijn ze 'als een grauwsluier in ons milieu' aanwezig. 'We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes. Wat dit voor onze gezondheid betekent is echter nog niet goed in te schatten. Er zijn wel sterke aanwijzingen voor mogelijke gezondheidsrisico’s maar er zijn ook veel onzekerheden en kennishiaten.'

Lees ook: 'Verbied microplastic in cosmetica, tandpasta, verf en schoonmaakmiddelen'

Eerste resultaten op 3 oktober

Onderzoeksfinancier ZonMW steekt 1,6 miljoen euro in de vijftien projecten, die een jaar duren. Ze worden uitgevoerd door onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals artsen en milieuwetenschappers. De eerste resultaten worden op 3 oktober gepresenteerd.

Bron: ANP

Meer over