Onderzoek toeslagen Belastingdienst

Het instituut de Nationale ombudsman begint een onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst. De ombudsman heeft in de afgelopen 5 maanden verhoudingsgewijs veel meer klachten over toeslagen ontvangen dan vorig jaar en dat baart hem grote zorgen.

Er zijn vooral meer klachten over de kinderopvangtoeslag. 'Burgers komen in grote financiële nood als zij duizenden euro's moeten terugbetalen', stelt het instituut vrijdag. Een deel van de klachten vertoont al jaren hetzelfde beeld en het lijkt erop dat zij van structurele aard zijn, aldus de ombudsman. Ze gaan vooral over de behandelingsduur van aanvragen, bezwaarschriften, klachten en verzoeken tot een betalingsregeling.Trage afhandeling

Het gaat niet alleen om de kinderopvangtoeslag, maar ook om de huurtoeslag en de zorgtoeslag, waarbij burgers door de te trage afhandeling en het uitblijven van de betalingen in financiële nood komen. De ombudsman verwacht in het najaar hierover meerdere rapporten uit te brengen.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) laat in een reactie weten dat hij de zorgen van de ombudsman begrijpt en het onderzoek steunt. De Belastingdienst zal er alle medewerking aan verlenen. Wiebes merkt op dat er bij de terugbetaling van toeslagen fouten optreden die tot schrijnende situaties kunnen leiden.Systeem moet minder kwetsbaar worden

Ook al is de dienst Toeslagen volgens Wiebes 'zeer professioneel', fouten zijn inherent aan het systeem waarbij toeslagen soms moeten worden teruggevorderd. Daarom wil hij het systeem op de schop nemen om zo de uitvoerbaarheid te verbeteren, de kwetsbaarheid te verminderen en minder geld rond te pompen. In het Nederlandse toeslagensysteem wordt jaarlijks tussen de 10 en 11 miljard euro uitbetaald.

Bron: ANP