Onderzoek Zorgautoriteit naar zelfstandige behandelcentra

zorg-onderzoek-zorgautoriteit-04032019.jpg

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat de komende weken van circa tien zelfstandige behandelcentra (zbc's) onderzoeken of ze hun zorg op een juiste manier in rekening brengen. 'Vanuit bij ons binnengekomen signalen en eigen onderzoek in declaratiedata vermoeden we dat een aantal zbc’s onjuiste zorgrekeningen verstuurt', aldus de autoriteit.

'Bij de zbc's die we nu controleren kan het bijvoorbeeld gaan om situaties waarin meer zorg in rekening wordt gebracht dan is geleverd', aldus de organisatie over de vermoedens. 'Ook kan het zijn dat voor een behandeling meerdere rekeningen worden verstuurd, terwijl dit niet is toegestaan. Soms lijkt het erop dat onverzekerde zorg in rekening gebracht wordt als verzekerde zorg', meldt de autoriteit.

De zelfstandige behandelcentra bieden veelal een klein aantal medisch specialistische behandelingen aan, zoals die ook in ziekenhuizen worden toegepast. Er wordt zowel zorg uit de basisverzekering aangeboden als onverzekerde zorg.

Patiënt moet soms te hoge rekening zelf betalen

Patiënten moeten altijd kunnen vertrouwen op een juiste zorgnota, benadrukt de organisatie. 'Als de nota niet klopt, kan dit direct financiële gevolgen hebben. Patiënten moeten dan de te hoge rekening soms zelf betalen. Bij verzekerde zorg gaat deze eerst ten koste van het eigen risico. Als zorgaanbieders ten onrechte te hoge zorgkosten in rekening brengen die worden vergoed door zorgverzekeraars, leidt dit uiteindelijk tot een stijging van de zorgpremies voor iedereen.'

Bron: ANP