background branding

'Oneerlijk stelsel zorgt voor stijging waterschapslasten huishoudens'

waterschappen23-9-2020.jpg

Huishoudens zijn steeds meer geld kwijt aan waterschapslasten. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is het stelsel waarop de lasten berekend worden oneerlijk en betalen bedrijven niet hun eerlijke deel.

Voor de berekening van de waterschapsheffingen wordt gekeken naar de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden. Huiseigenaren zien de waarde van de woning de laatste tijd sterk oplopen.

Dit terwijl de WOZ-waarde van bedrijfspanden in doorsnee sterk achterblijft. Dat zorgt volgens de VEH voor scheve verhoudingen.

'Huishoudens betalen 80 procent van de totale watersysteemheffing'

Volgens de vereniging van huiseigenaren betalen huishoudens nu al gemiddeld 80 procent van de totale watersysteemheffing. Blijft het beleid zoals het nu is, dan zullen de verhoudingen nog veel schever komen te liggen, zo wordt gewaarschuwd.

De gemiddelde waarde van een woning steeg dit jaar met bijna 9 procent. De WOZ-waarde van bedrijfspanden steeg in de periode met 1 procent.

In de voorbije vijf jaar was volgens de VEH bij woningen een stijging van de waarden met gemiddeld 26 procent te zien tegen een daling van de waarde van bedrijfsvastgoed met 3 procent.

Belastingstelsel van waterschappen wordt herzien

Volgens de VEH zouden voor huizen en bedrijfspanden andere tarieven moeten gelden. Het belastingstelsel van de waterschappen wordt momenteel door de Unie van Waterschappen herzien. Volgens de VEH een mooi moment om deze weeffout in het stelsel aan te pakken.

Unie van Waterschappen: 'Voorbarige conclusie VEH'

De Unie van Waterschappen vindt dat de VEH nogal voorbarig is met de conclusie dat geen gehoor wordt gegeven aan het geluid van de huiseigenaren. De inbreng van de VEH wordt net als voorstellen van andere partijen besproken.

Op 11 december dit jaar wordt door de Ledenvergadering van de Unie definitief een klap gegeven op het pakket aan plannen. De Unie legt verder uit dat voor aanpassingen van het stelsel een wetswijziging nodig is.

Bron: ANP