Ongewenste telefoontjes met energie-aanbiedingen: het houdt niet op

energiebemiddelaars-energiecontract-verkopen-telefoon_780.jpg

Sinds 1 juli 2021 mogen bedrijven consumenten niet langer ongevraagd bellen om producten of diensten aan te bieden. Dit is het gevolg van een wijziging in de Telecommunicatiewet die consumenten meer bescherming moet bieden. Je mag nu alleen nog gebeld worden door bedrijven waar je recent klant bent geweest, of als je expliciet toestemming hebt gegeven. Helpt deze wet?

Bijna 14.000 mensen die weleens ongevraagd een energiebemiddelaar aan de telefoon hebben gehad beantwoordden onze vragenlijst. Bij 22 procent van degenen die voor 1 juli werden gebeld, gebeurde dit een of meerdere keren per week. Nog eens 5 procent werd een of zelfs meerdere keren per dag gebeld door mensen die energiecontracten aanbieden van bedrijven waar zij geen klant zijn of zijn geweest. 38 procent wordt minimaal eens per maand gebeld.

Voor ruim een kwart heeft de wijziging van de Telecommunicatiewet helemaal niets geholpen: ze worden erna nog even vaak of zelfs vaker gebeld dan voorheen. Bij nog eens 35 procent is het aantal ongeoorloofde belletjes wel verminderd, maar niet gestopt. In totaal heeft de wetswijziging bij 61 procent dus géén einde gemaakt aan de ongevraagde telefoontjes. Bijna 1 op de 5 respondenten wordt sinds 1 juli nog altijd een of meerdere keren per week ongevraagd gebeld, nog eens 41 procent een of meerdere keren per maand.

Deze telefoonnummers van energiebellers werden meer dan 10 keer genoemd door onze respondenten:

 • 0108504914 (75x genoemd)
 • 0850870713 (70x genoemd)
 • 0702071241 (57x genoemd)
 • 0702071474 (39x genoemd)
 • 0850870102 (28x genoemd)
 • 0247440330 (18x genoemd)
 • 0103180940 (16x genoemd)
 • 0850023225 (14x genoemd)
 • 0702620045 (12x genoemd)
 • 0302040557 (12x genoemd)
 • 0462060865 (12x genoemd)
 • 0262340220 (12x genoemd)
 • 0787440454 (11x genoemd)
 • 0857326935 (11x genoemd)

Netjes vragen helpt niet

Van degenen die op dit moment, dus na 1 juli, nog gebeld worden door energiebemiddelaars, ervaart maar liefst 96 procent dit als vervelend. 90 procent heeft bij de bellende partij(en) weleens kenbaar gemaakt dat zij niet langer gebeld willen worden. Een op de drie kreeg daar netjes antwoord op, 44 procent daarentegen kreeg een grote mond (17%) of er werd opgehangen (20%).

28 procent had een andere ervaring, doorgaans ook negatief. Zo proberen bemiddelaars niet zelden het gesprek na een dergelijk verzoek gewoon voort te zetten, blijkt uit de open antwoorden: 'Door blijven drammen, dat ik echt moet luisteren want dat het echt goedkoper kan.' Anderen wachten het niet (meer) af: zij hangen zelf op.

Ja maar meneer, u laat geld liggen
- Deelnemer aan het onderzoek over de reactie na het verzoek om niet meer te bellen

Wat het antwoord ook is; slechts 16 procent geeft aan dat ze daarna niet meer gebeld worden door deze partij(en). Bij 44 procent had het verzoek om niet meer te bellen in sommige gevallen succes, maar in andere gevallen niet. Nog eens 40 procent geeft aan dat het geen effect had: zij werden nog gewoon gebeld; in totaal heeft dus 84 procent bij minimaal één partij ondervonden dat zelf protest aantekenen géén zin heeft. En dan zijn er nog mensen die het niet weten omdat ze zelf adequate actie hebben ondernomen tegen ten minste de bekende partijen: 'Ik heb het nummer geblokkeerd, dus kon niet meer gebeld worden.'

Ze-bellen-je-wel

Vóór de wetswijziging bestond het Bel-me-niet Register. Je kon je telefoonnummer daarin laten opnemen om aan te geven dat je niet gebeld wilt worden door online verkopers. 85 procent van alle respondenten die voor 1 juli weleens ongevraagd gebeld werden, zegt dat zij hier geregistreerd stonden – blijkbaar ook zonder het gewenste effect. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt nu dat de Telecommunicatiewet consumenten nog altijd niet afdoende beschermd tegen deze ongewenste telefoontjes.

Klacht indienen?

In de uitzending van 31 januari gaat Fons in op de problemen rondom de ongewenste energie-aanbiedingen. Lees ook waar je je onvrede over deze telefoontjes kenbaar kunt maken.

Over het onderzoek naar 'energiebellers'

De vragenlijst over energiebemiddelaars is tussen 9 december 2021 en 6 januari 2022 ingevuld door 13.821 mensen die weleens zijn gebeld door mensen die energiecontracten aanbieden van bedrijven waar zij geen klant zijn of zijn geweest. De overgrote meerderheid van de respondenten is lid van het Radar Testpanel, een groep van zo’n 75.000 mensen verspreid over het land en van divers opleidingsniveau.