background branding

Online dna-testen - reactie GroenLinks

groenlinks-reactie-03-09-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van GroenLinks op de uitzending van Radar (03-09-2018) over online dna-testen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg: 'Het doorverkopen van DNA staat op zeer gespannen voet met privacywetgeving. In DNA-materiaal zit ongelooflijk veel en gevoelige informatie, zoals aanleg voor erfelijke ziekte en  persoonlijke kenmerken. Daarom moet dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld worden. Niemand anders dan de gebruiker en bewerker van het DNA-materiaal heeft iets met de onderzoeksuitkomsten te maken.'

DNA-onderzoek wordt vaak aangevraagd door mensen in een kwetsbare positie. Ze zoeken zekerheid over wie hun vader of moeder is. Een DNA-deskundige in Radar bevestigt de signalen dat DNA-materiaal vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan farmaceutische bedrijven.

GroenLinks vindt dat potentiële gebruikers volledig geïnformeerd moeten worden aan wie de verzamelde gegevens doorverkocht wordt. Daarnaast moet erop worden toegezien dat risico’s op onaangename verrassingen bekend zijn, denk bijvoorbeeld aan de uitkomst dat je vader je vader niet is. Maar alleen de kleine lettertjes kenbaar maken is onvoldoende. Het is van belang dat mensen, bijvoorbeeld geadopteerden, DNA-onderzoek kunnen laten uitvoeren zonder dat het materiaal wordt doorverkocht.

Sinds mei van dit jaar geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG versterkt kort gezegd de regie op het gebruik van eigen persoonsgegevens. GroenLinks roept de Autoriteit Persoonsgegevens ertoe op toe te zien op een strikte naleving van de AVG door bedrijven die dit soort DNA-onderzoeken aanbieden.