background branding

Onverwachte extra kosten bij uitvaart

uitvaart-regelen-kosten-onderzoek-780.jpg

Wie een uitvaartverzekering heeft, kan daar vaak niet de gehele uitvaart mee dekken. In bijna de helft van de gevallen moest er worden bijbetaald, blijkt uit een onderzoek onder bijna 14.000 mensen die weleens een uitvaart hebben moeten regelen. Voor een ruime helft komen deze kosten onverwacht. Ook wanneer er geen uitvaartverzekering is, wordt er regelmatig meer berekend dan vooraf afgesproken.

Bijna 14.000 mensen die weleens een uitvaart hebben moeten regelen vulden onze vragenlijst in. In de meeste gevallen (ruim 10.000 mensen) had degene die was overleden een uitvaartverzekering. Het grootste deel van de verzekeringen loopt bij een van de drie grote uitvaartverzekeraars Dela, Yarden en Monuta.

Zij zijn ook degenen die de meeste uitvaarten hebben verzorgd, al is het niet verplicht om de uitvaart te laten uitvoeren bij de onderneming waar de verzekering liep.

Onverwachte kosten

Ondanks de verzekering moest 47 procent bijbetalen (van ruim 9.000 respondenten die hierover informatie hadden). Hierbij gaat het niet om extra kosten vanwege speciale wensen. Van de drie genoemde uitvaartondernemingen is dit het vaakst bij Yarden (bij 50% van de mensen) en bij Monuta (47%). Bij Dela moest een op de drie bijbetalen.

Volgens de uitvaartverzekeraar waren er hogere kosten, terwijl wij niet het gehele pakket hebben afgenomen
 

Sommige mensen geven aan dat ze wisten dat de verzekering te laag was en daarom op extra kosten hadden gerekend. Maar voor ruim de helft kwamen de bijkomende kosten onverwacht. Mensen geven aan dat de verzekering in hun geval niet dekkend was voor een 'normale' begrafenis, dat ze moesten bijbetalen voor bijvoorbeeld eenvoudige catering of het drukwerk.

Veel mensen laten weten dat alles duurder is geworden, en de verzekering daardoor niet toereikend is. Andersom gebeurt het ook: 'Er bleek geld over te zijn waar de uitvaartondernemer ons niet van op de hoogte bracht', laat een respondent weten. Een ander laat weten dat het overschot keurig werd overgeheveld naar de polis van een ander familielid.

Bij Dela had 60 procent van de respondenten kosten die zij niet verwachtten. Bij Yarden is dat 57 procent, bij Monuta 45 procent. Ook bij andere uitvaartondernemers doken er onverwachte kosten op, maar minder vaak (in een derde van de gevallen). 

Alles bleek achteraf allemaal iets duurder te zijn dan van tevoren bekend was
 

Kosten pas later bekendgemaakt

Deze overige groep uitvaartondernemers geeft de kosten ook het vaakst direct tijdens het eerste 'regelgesprek' aan, wanneer de uitvaartondernemer langskomt om alle zaken op een rij te zetten. Van de grote uitvaartondernemers geeft Yarden in 44 procent de bijkomende kosten niet direct aan. Bij Monuta gebeurt dat in 40 procent van de gevallen niet. Bij Dela hoort 39 procent pas later dat er extra kosten bijkomen.

Heel veel zaken werden niet besproken. Er werd gewoon van uitgegaan dat we het zo wilden
 

Niet volgens afspraak

Gelukkig gebeuren er meestal geen dingen bij het regelen van de uitvaart waarvoor de nabestaanden geen toestemming hebben gegeven. Voorbeelden die mensen geven zijn erg divers. Bij de een was de kist anders dan afgesproken, bij anderen werd zonder overleg een rouwadvertentie in de krant gezet. Iemand had onverwacht een organist op de plechtigheid, bij een ander stond er een kruis bij de kist 'terwijl de overledene anti religie was'.

Ook geven meerdere mensen aan dat het lichaam werd getoond aan en aangeraakt door mensen buiten de beperkte kring. Anderen noemen het weghalen van het lichaam zonder toestemming. Bij Yarden komen dit soort verrassingen in 6 procent van de gevallen voor, bij de andere uitvaartondernemers rond de 4 procent. 

Yarden bracht het verzorgen (afleggen) van de overledene in rekening. Terwijl dat door het verpleeghuis was gedaan
 

Van wie een uitvaart moest regelen zonder dat de overledene een uitvaartverzekering had, heeft een op de tien verschillende uitvaartondernemers benaderd voor een prijsopgave. De grootste groep deed dat niet. Veel minder vaak wordt gekozen voor de drie grote uitvaartondernemers, 77 procent kiest voor een andere ondernemer.

Offertes zijn niet aan ons voorgelegd, waardoor er geen juiste keuze gemaakt kon worden
 

Prijsopgave niet altijd tijdens eerste gesprek

In ongeveer twee derde van de gevallen geeft de uitvaartondernemer bij het eerste gesprek een prijsopgave, wanneer er geen sprake is van een uitvaartverzekering. Bij Dela en bij Yarden komt het in bijna een op de vijf gevallen voor dat er uiteindelijk meer berekend wordt dan vooraf afgesproken. Bij Monuta is dat in 14 procent van de gevallen, bij andere uitvaartondernemers ligt het gemiddelde op 9 procent.

216 euro voor het ontwerpen van de brieven, wat mijn zoon zelf had gedaan
 

Ook in deze situatie gebeuren er meestal geen dingen waarvoor geen toestemming is gegeven door de nabestaanden, bij Dela in 7 procent van de gevallen, bij Yarden in 5 procent, bij Monuta in 3 procent en bij de anderen in gemiddeld 2 procent van de gevallen.

Over het onderzoek naar uitvaartkosten

17.856 mensen deden mee aan ons onderzoek over uitvaartkosten, waarvan 13.930 mensen weleens een uitvaart hebben moeten regelen. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst die is ingevuld tussen 31 oktober en 2 november 2020. De meerderheid is lid van het Radar Testpanel, een groep consumenten verspreid over het land die meedoen aan de voor hen relevante onderzoeken. Wil jij voortaan ook een uitnodiging ontvangen? Meld je (gratis) aan als panellid.

Dit onderzoek is onderdeel van de uitzending over uitvaartondernemingen. Bekijk:

De ondoorzichtige wereld van de uitvaarten