'Oogzorg anders inrichten'

De vraag naar oogzorg zal de komende 10 jaar verdubbelen tot verdrievoudigen. Mensen die risico lopen op zichtproblemen, zijn vooral ouderen, verstandelijk gehandicapten en mensen met suikerziekte. Het is van groot belang om de ogen van mensen uit die risicogroepen goed in de gaten te houden.

Daarom moet de oogzorg anders worden ingericht. ,,Zo kunnen huisartsen bijvoorbeeld de ogen checken van 50-plussers die bij hen op de praktijk komen'', zei oogarts en hoogleraar oogheelkunde Jan Keunen donderdag. De oogartsen adviseren 50-plussers om eens in de 3 jaar hun ogen te laten testen. Ook denken ze dat het handig is om het zicht van ouderen te laten testen bij opname in een verpeeg- of verzorgingshuis en daarna om de 3 jaar.

Bij ouderen kunnen oogproblemen tot veel onnodige ellende leiden. Als ze vallen door slecht zicht, kan dat tot botbreuken leiden. Na operaties treden vaak geheugenstoornissen op. Oudere mensen revalideren ook vaak slecht na operaties. Daarnaast leiden visuele beperkingen bij ouderen vaak tot een verhoogd risico op depressie.

In de regio Helmond loopt momenteel al een proef waarbij suikerziektepatiënten naar een optiek of een optometrist worden doorverwezen om een foto van hun ogen te laten maken. Die foto wordt beoordeeld door een oogarts en als die een afwijking ziet, wordt de patiënt behandeld. ,,Op die manier worden op jaarbasis ongeveer 3000 mensen gescreend, van wie 15 procent wordt doorverwezen naar de oogarts'', aldus oogarts en hoogleraar oogheelkunde Ger van Rens.

De week van 13 tot 20 oktober is de Week van het Zien. Donderdag ondertekenden een aantal betrokken partijen, zoals huisartsen en patiënten- en ouderenorganisaties een intentieverklaring in het kader van de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid.

Bron: ANP