background branding

Ook buiten de Randstad lange wachtlijsten bij kinderopvang

Kinderopvang-140540562_s.jpg

Ouders moeten jarenlang wachten op een plek bij de kinderopvang, meldt NU.nl. Het is niet alleen een probleem in de Randstad, maar overal in Nederland. En de wachtlijsten worden alleen maar langer. 

De wachttijd voor een plekje op de buitenschoolse opvang (bso) in Utrecht is momenteel al gauw vier jaar, zegt de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Ook in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant is er sprak van dit probleem, hier voornamelijk door gebrek aan personeel.

Soorten diensten zijn een probleem

Een van de redenen voor het tekort zijn de soort diensten. ‘Veel medewerkers op de bso vinden de vroege en late diensten (voor en na schooltijd) vervelend’, vertelt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma. 'Daarom kiezen ze voor beter betaald werk, bijvoorbeeld als klassenassistent.' Ook zijn er door vergrijzing minder mensen beschikbaar die in de kinderopvang kunnen werken. 

Jellesma noemt de hoeveelheid mensen die werken als andere reden. ‘Daar zitten veel ouders tussen die hun kinderen ergens kwijt moeten. In Eindhoven en Tilburg hebben mensen zelfs hun werk moeten opzeggen omdat ze geen opvang kregen.’

Problemen door personeelstekort

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) bevestigt dat ook buiten de Randstad de lange wachtlijsten voor een plek op de kinderopvang voorkomen en geeft aan dat dit probleem alleen maar groter wordt. ‘Kinderopvang is vanwege het personeelstekort een schaars goed geworden’, zegt zij. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er is nu al een tekort van zevenduizend mensen. Dit geldt voor de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar en de bso voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Gratis kinderopvang

In 2025 wil het kabinet dat de kinderopvang bijna gratis wordt, om zo meer mensen aan het werk te krijgen. Om dit mogelijk te maken zijn 50.000 mensen extra nodig. BK-directeur Emmeline Bijlsma verwacht dat in het uiterste geval nog 21.000 nieuwe medewerkers geworven kunnen worden, maar dan is er nog steeds een tekort van 29.000 medewerkers. En dat komt bovenop het huidige tekort. 

Kinderen in kwetsbare posities

De gratis kinderopvang zou volgens Bijlsma dan voornamelijk beschikbaar moeten zijn voor kinderen die in een kwetsbare positie opgroeien. ‘Of bijvoorbeeld kinderen van ouders die in zorgberoepen werken, omdat daar ook al een groot personeelstekort is.’ Zo kan de druk op het bestaande personeel worden verlaagd. Bijlsma ziet een mogelijke oplossing in langer ouderschapsverlof. 

Dat moet voor zowel vaders als moeders gelden, om de arbeidsparticipatie voor beide groepen gelijk te houden. ‘Als kinderen pas op een latere leeftijd naar de kinderopvang gaan, zou dat enorm schelen op de inzet van personeel. Voor de dagopvang van baby's zijn namelijk de meeste mensen nodig.’

Veel plannen van het ministerie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denk aan andere plannen: het huidige personeel te behouden, nieuwe medewerkers aan te trekken en meer uren werken te stimuleren. Dit beschreef Minister Karien van Gennip 5 september in een Kamerbrief.

Ook een plan van het ministerie van SZW is om de administratieve en huishoudelijke taken van kinderopvangpersoneel zoveel mogelijk over laten nemen door groepshulp. Dat zijn vooral mensen die niet pedagogisch zijn opgeleid. Zo blijft er voor de pedagogische medewerkers meer tijd over om zich vol op de kinderen te richten.

Statushouders en Oekraïense vluchtelingen inzetten

Ook speelt het ministerie met het idee om statushouders en Oekraïense vluchtelingen die de Nederlandse taal nog niet spreken in te zetten. Zij kunnen het leren van de taal combineren met werken bij de kinderopvang. Andere plannen zijn om meer mensen al tijdens hun opleiding aan het werk zetten en ook combinatiebanen ziet het ministerie als een uitkomst. Medewerkers van de kinderopvang kunnen dan bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg werken.

Bron: NU.nl