Ook dit jaar weer een groot medicijntekort: 'Patiënten hebben hier dagelijks last van'

21012021GENEESMIDDELEN.jpg

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was vorig jaar zeer groot, net zoals dat het voorgaande jaar het geval was. In totaal werden er 1480 tekorten geteld, tegen 1492 een jaar eerder. Toen was er sprake een verdubbeling van de tekorten, maakte apothekersorganisatie KNMP bekend.

'We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van', stelt de brancheorganisatie.

Tekorten hebben grote invloed op patiënten

Opvallende tekorten vorig jaar waren onder meer geneesmiddelen gebruikt in de psychiatrie zoals de antidepressiva fluoxetine (Prozac) en sertraline, geneesmiddelen tegen blaasontsteking zoals nitrofurantoïne en trimethoprim en het antistollingsmiddel fenprocoumon. 'Deze geneesmiddelen worden door grote patiëntengroepen gebruikt en een tekort heeft grote impact op de patiënt zelf', aldus KNMP.

Nederland geen aantrekkelijk afzetgebied voor geneesmiddelen

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Volgens de apothekers zijn hier ook economische redenen voor. 'Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied', aldus KNMP.

Medicijntekorten in uitzending Radar

Radar heeft al meerdere malen laten zien dat de medicijnvoorraden niet op orde zijn. Zo ook vorig jaar, toen de tekorten bleken te zijn verdubbeld. Bekijk hieronder het fragment uit de uitzending. 

Verdubbeling medicijntekort, apothekers luiden noodklok

Bron: ANP