background branding

Opdringen zendtijd - Reactie Z-Works

Z-Works logo 18042022.png

Z-Works heeft gereageerd op het item van Radar, naar aanleiding van de uitzending van maandag 18 april 2022. Je kunt de reactie hier lezen. 

'Z-Works trekt zich de ervaringen van deze mensen aan. Wij vinden het  heel vervelend om te horen, én het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest, dat mensen deze ervaring hebben. Wij benaderen potentiële  klanten proactief maar doen dat conform de geldende wet en  regelgeving. Er zijn vanuit Z-Works duidelijke regels en protocollen  opgesteld waaraan medewerkers zich dienen te hoen. Voor zover wij  kunnen herleiden op basis van de beperkte verstrekte informatie,  stammen zeker 2 van de 3 uitzonderlijke cases uit de tijd vóór de  inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet en hebben geen van deze  cases een bedrijfsfilm of tv-item bij ons laten produceren. Als wij of  medewerkers hierin fouten hebben gemaakt dan zullen we áltijd proberen  die fout te herstellen. We zullen onze klantbenadering op basis van deze  signalen nog eens zorgvuldig onder de loep nemen. Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen en zullen altijd proberen eventuele problemen  op te lossen. Elke klacht is er natuurlijk één teveel. Z-Works wil heel graag  met deze mensen in gesprek.'