background branding

Opdringerige verkopers: hoe kom je van ze af?

verkopers.jpg

 Een verkoper aan de deur, op straat of aan de telefoon? Daar zit je lang niet altijd op te wachten. Hoe bied je weerstand aan deze colporteurs en telemarketeers?

Colportage en telefonische verkoop

Als je interesse hebt om iets te kopen, ga je daarvoor meestal zelf naar een (web)winkel. Anders is het bij colportage of telefonische verkoop: daarbij is het de verkoper die jóu benadert - vaak op een moment dat je hier zelf niet helemaal klaar voor bent. Colportage is het aanbieden van goederen of diensten buiten een officiële verkoopruimte, (zoals in de winkel), dus aan de deur (huis-aan-huisverkoop) of op straat. Ook 'verkoopparty's' bij iemand thuis of verkoopdemonstraties (bijvoorbeeld tijdens een busreis) vallen hieronder. Op de site van Consuwijzer lees je wat je rechten zijn bij colportage.

Colportage: wanneer is er sprake van een overeenkomst?

Telefonische verkoop valt niet onder verkoop buiten een verkoopruimte, maar onder verkoop op afstand. Hiervoor gelden de regels voor telemarketing.

Sinds de Colportagewet heb je de mogelijkheid om binnen acht dagen na een huis aan huis aankoop de koop te ontbinden. Heb je toch iets gekocht en wil je de koop ontbinden? Stuur dan deze brief.

Update

Kabinet scherpt regels rondom deurverkoop aan

Het kabinet heeft toegezegd de regels voor deurverkoop aan te scherpen. Nu moeten mensen vaak nog aan de deur het contract ondertekenen, maar daar mogen verkopers aan de deur niet meer om vragen. In plaats daarvan moet de consument later schriftelijk akkoord gaan en het contract ondertekend terugsturen naar de verkopende partij. 

Tips

Of de verkoop(poging) nu 'fysiek' plaatsvindt of aan de telefoon, het principe is vrijwel hetzelfde. Op welke trucjes moet je bedacht zijn en hoe biedt je tegengas? Zorg dat je sterk(er) in je schoenen staat met deze tips!

  • Kort en krachtig: Geef kort en krachtig aan dat je niet geïnteresseerd bent. Hoe meer je de verkoper haar praatje laat afdraaien, des te lastiger je van haar afkomt.
  • Wees beknopt: Vertel niet meer dan nodig is. Geef niet bij elke 'nee' een achterliggende reden, want zo geef je de verkoper een handvat om het gesprek te vervolgen.
  • Stel grenzen: Ga niet op elke vraag in. Als een verkoper vraagt wat je huidige energieleverancier is, mag je best zeggen dat haar dat niks aangaat.
  • Ja-ladder: Pas op voor de 'ja-ladder'. Dit is een psychologisch trucje dat ervan uitgaat dat de kans dat mensen ja zullen zeggen groter is als ze vlak daarvoor op een aantal 'kleine' vragen ook al met ja hebben gereageerd. Bijvoorbeeld: 'Dag mevrouw, mooie dag hè? (Ja) Houdt u van dieren? (Ja) Vindt u natuurbescherming ook zo belangrijk? (Ja) Kunt u 5 euro per maand missen voor het natuurfonds?'
  • Neem de tijd: Verkopers geven je vaak het idee dat je nú moet beslissen. Het is een tijdelijke aanbieding! Alleen geldig tijdens dit gesprek! Dit is ook een psychologisch trucje: mensen hebben niet graag het idee dat ze iets verliezen of mislopen. Trap hier niet in. Geef jezelf de tijd om na te denken. Zeg bijvoorbeeld dat je nog even over het aanbod wilt overleggen met je partner - ook als je die niet hebt. Je kunt de verkoper ook vragen om later terug te komen of terug te bellen, of zélf contact opnemen met het bedrijf als je er klaar voor bent.
  • Cadeautjes: 'Wilt u een gratis krantje?' Door een cadeautje te overhandigen maakt de gever het voor de ontvanger lastiger om vervolgens alsnog nee te zeggen. Bedenk dat het niet onaardig is om toch nee te zeggen op het aanbod dat je vervolgens krijgt.
  • Persoonsgegevens: Geef nooit 'alvast' je persoonsgegevens, ook niet met het voorbehoud dat je er nog even over wilt nadenken. Voor je het weet heeft de verkoper ze ingevuld en heb je al een abonnement. Geef de gegevens pas wanneer je echt zeker bent van je aankoop of overeenkomst.

Dit is een artikel uit juni 2017, door de redactie gecheckt en aangepast op 27 maart 2019 en 29 juni 2023.