Opeethypotheek - Reactie Florius

22032021 Florius.png

De Florius Verzilver Hypotheek

De Florius Verzilver Hypotheek is voor senioren met een ruime overwaarde op hun huis om geld op te nemen zonder dat zij daarvoor hoeven te verhuizen. Deze klanten kunnen op basis van het inkomen in het algemeen geen of een minimale (aanvullende) hypotheek krijgen. Zij kunnen de overwaarde dan gebruiken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verbouwing, het financieel steunen van kinderen of blijven leven zoals zij gewend zijn. Florius vindt het belangrijk dat de Florius Verzilver Hypotheek aan de juiste doelgroep wordt verstrekt. Een Florius Verzilver Hypotheek kan daarom ook alleen met advies afgesloten worden. De intermediair of adviseur bespreekt samen met de klant of dit product past in het belang van de klant en of het aansluit bij de specifieke wensen van de klant. Het kan zijn dat een reguliere hypotheek of een ander verzilverproduct beter bij de klant past. Bij een aflossingsvrije lening betaalt de klant bijvoorbeeld maandelijks rente en bij de Florius Verzilver Hypotheek wordt de rente opgeteld bij de hypotheekschuld.

Vragen en antwoorden

Vraag 1: Waarom is deze huidige rente (3,71 procent) bij Florius zo hoog in vergelijking tot andere hypotheekrentes? (de hypotheekverstrekker loopt amper risico op dit soort verzilverproducten)

Antwoord: Met de Florius Verzilver Hypotheek heeft de klant meer mogelijkheden dan andere hypotheken. Dat is van invloed op het rentepercentage. De belangrijkste kenmerken die van invloed zijn op de hoogte van het rentepercentage zijn:

  • Garantie bij marktwaarde. Dat betekent dat Florius een eventuele restschuld bij verkoop van de woning kwijtscheldt als de klant aan de voorwaarden voldoet. De klant is er hierbij zeker van dat hij/zij kan blijven wonen in de woning tot verhuizen of overlijden. De klant wordt niet gedwongen om het huis te verkopen bij een bepaalde hoogte van de schuld welke voorwaarde sommige andere geldverstrekkers wel hebben.
  • De klant heeft gedurende de looptijd van de hypotheek diverse opnamemogelijkheden binnen één en hetzelfde product:

-Een opname ineens bij de start van de Florius Verzilver Hypotheek.

-Een opname gedurende de looptijd van de Florius Verzilver Hypotheek. Dit kan meerdere keren op verschillende momenten, tegen dezelfde rente die bij het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek is afgegeven.

‐Een periodieke opname vanaf de start van de Florius Verzilver Hypotheek.

-Een periodieke opname starten gedurende de looptijd van de Florius Verzilver Hypotheek, tegen dezelfde rente die bij het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek is afgegeven.

  • De looptijdrente: de rente staat vast en wijzigt niet gedurende de hele (mogelijk lange) looptijd van de hypotheek.   Florius weet de looptijd niet vooraf, de klant lost de hypotheekschuld pas af na overlijden of verhuizen van de langstlevende schuldenaar. Dit biedt de klant zekerheid over de rente gedurende de hele looptijd.

Vraag 2: Waarom heeft Florius gekozen voor de verplichte koppeling om een lopende hypotheek over te sluiten naar Florius met als gevolg dat mensen een boeterente moeten betalen?

Antwoord: Florius heeft de keuze gemaakt dat er geen tweede hypotheek gesloten kan worden bij Florius naast een hypotheek die elders loopt. Dit geldt voor zowel de reguliere hypotheekproducten van Florius als voor de Florius Verzilver Hypotheek.   
Aan het eerder aflossen van een hypotheek bij een geldverstrekker zijn vaak kosten verbonden. Een boeterente is gebruikelijk in de markt. Daarom is het belangrijk dat de adviseur tijdens het adviesgesprek samen met de klant in kaart brengt of dit product aansluit bij zijn/haar belangen en specifieke wensen en of de oversluitkosten opwegen tegen de voordelen van de Florius Verzilver Hypotheek.

In het gegeven voorbeeld is een reguliere (aflossingsvrije) hypotheek die de klant op basis van zijn inkomen zou kunnen krijgen afgezet tegen de Florius Verzilver Hypotheek (opeethypotheek). Dat zijn twee verschillende producten die je niet, alleen op basis van het tarief, met elkaar kunt vergelijken. Zo is bijvoorbeeld de doelgroep verschillend. De doelgroep voor een verzilverhypotheek zijn senioren met overwaarde op hun woning, een klein pensioen en weinig spaargeld. Deze doelgroep kan op basis van het inkomen in het algemeen geen of een minimale (aanvullende) hypotheek krijgen. Daarom kan de adviseur bij deze doelgroep in haar advies dan veelal op een verzilverhypotheek uitkomen in plaats van een reguliere hypotheek. Het is vervolgens aan de adviseur om aan de hand van productkenmerken (zoals bijvoorbeeld een garantie bij marktwaarde) te bepalen welk verzilverproduct hij/zij het beste bij de klant vindt passen en dat advies met de klant te bespreken.