Opening vliegveld Lelystad jaar uitgesteld

lelystad-airport-21-02-2018.jpg

De opening van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld. Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen veel meer geluidsoverlast.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt het besluit later in de ochtend op een persconferentie bekend.

De luchthaven van Lelystad moet vakantieverkeer van Schiphol gaan overnemen. Lelystad zou op 1 april 2019 open gaan, maar dat wordt dus zeker een jaar later. Het zou in eerste instantie gaan om 10.000 vliegbewegingen tot 2023.

'Eerst een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak'

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hadden al aangegeven te twijfelen aan de datum. 'Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum', zei Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) in januari. Er was al een kink in de kabel gekomen omdat vorig jaar bleek dat er onvolkomenheden zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Daarop moest de MER worden geactualiseerd.

Er is in het oosten en noorden van het land veel onrust over de uitbreiding van Lelystad. Burgers vinden dat ze onvoldoende zijn betrokken in het proces. Zij zouden onder meer onvoldoende zijn geïnformeerd door de overheid. Dat er fouten in de MER zaten, was een ontdekking van actiegroep HoogOverijssel. Dat zorgde ervoor dat het vertrouwen van de burgers een nieuwe deuk opliep. Daarop besloot het kabinet vorig jaar nog tot een extra inspraakronde.

Voor de tweede keer uitgesteld

Vorig jaar september zei toenmalig verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) dat er uiterlijk in november 2017 een besluit moest worden genomen over de vliegroutes omdat de openingsdatum anders in gevaar zou komen. Het is de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven al op 1 april dit jaar al moeten opengaan. Die vertraging in 2016 kwam omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurde dan verwacht.

Update: 'Rappe opening Lelystad Airport onverantwoord'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag bevestigd dat de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar is uitgesteld. Onder maximale druk de luchthaven in 2019 openen voor vakantievluchten is niet verantwoord, zei Van Nieuwenhuizen woensdag op een persconferentie.

'Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020', stelt Van Nieuwenhuizen. Haagse bronnen meldden al voor de persconferentie dat Van Nieuwenhuizen tot uitstel had besloten. De luchthaven van Lelystad moet vakantieverkeer van Schiphol gaan overnemen. Lelystad zou op 1 april 2019 in uitgebreide vorm open gaan, maar dat wordt dus zeker een jaar later.

Het uitstel betekent niet dat het maximumaantal vluchten op Schiphol tot 2020 omhoog gaat.

Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen geluidsoverlast door de gekozen vliegroutes. Eerder bleek al dat er fouten waren gemaakt met de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport. Uit de aangepaste berekening blijkt dat het aantal mensen dat ernstige geluidshinder zal ondervinden, vermindert.De communicatie naar de bewoners had beter gemoeten. 'Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen', aldus de minister.

Tijdelijke aanvliegroutes aangepast

Na gesprekken met betrokkenen heeft Van Nieuwenhuizen besloten de tijdelijke aanvliegroutes voor Lelystad aan te passen, zodat toestellen minder over woonwijken (in onder meer Lemmer, Zwolle en mogelijk Ede) zullen vliegen, er sneller hoger kan worden geklommen en de geluidsoverlast in algemene zin wordt beperkt.

In 2023 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. Tot die tijd wil Van Nieuwenhuizen maximaal 10.000 vertrekken en landingen toestaan op Lelystad. Daarna vindt er een evaluatie plaats. Ook wordt tussentijds gekeken of de aansluitroutes kunnen worden verbeterd.

In 2020 worden er 4000 vluchten overgeheveld van Schiphol. Het jaar daarop groeit dat naar 7000. Op de lange termijn wil de minister niet meer dan 45.000 vertrekken en landingen op Lelystad. Dat maximum neemt ze op in het luchthavenbesluit over Lelystad.

Reactie KLM

KLM is 'zeer ontstemd' omdat de uitbreiding van Lelystad Airport met minstens een jaar is uitgesteld. Dat is volgens de luchtvaartmaatschappij in tegenspraak met afspraken die jaren geleden zijn gemaakt over verdere groei op Schiphol, in combinatie met de uitplaatsing van vakantievluchten naar regionale vliegvelden.

'Nu capaciteit op Lelystad Airport niet beschikbaar is, moet groei op Schiphol mogelijk worden gemaakt', vindt KLM. Topman Pieter Elbers pleit al langer voor meer groeimogelijkheden op Schiphol. Vorig jaar handelde de luchthaven net geen 500.000 starts en landingen af. Dat is het maximum dat destijds is afgesproken en dat nog geldt tot en met 2020.

Reactie Schiphol

Schiphol vindt het 'teleurstellend' dat de uitbreiding van Lelystad Airport nog een jaar is uitgesteld. 'Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid voorop stelt', zegt topman Jos Nijhuis. 'Tegelijkertijd moet de luchtvaart in Nederland nu nog langer wachten op de invulling van een politiek en maatschappelijk besluit dat tien jaar geleden is genomen.'

Nijhuis verwijst naar het zogenoemde Alders-akkoord, waarin afspraken staan over de ontwikkeling van de luchtvaart in de jaren tot en met 2020. Voor Schiphol werd destijds een plafond van 500.000 starts en landingen afgesproken, op voorwaarde dat verkeer dat niet gebonden is aan overstapmogelijkheden kan uitwijken naar regionale vliegvelden.

'De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing', zegt Nijhuis. Nu dat niet doorgaat zal volgens hem gesproken moeten worden over een andere oplossing. Schiphol heeft het maximale aantal vliegbewegingen vorig jaar al bijna bereikt en dreigt voor enkele jaren 'op slot' te gaan.

Bij de presentatie van de jaarcijfers vorige week hamerde Nijhuis nog vooral op het belang van groei ná 2020. Als de luchtvaartsector zich tot die tijd aan eerdere afspraken met onder anderen omwonenden houdt, helpt dat bij die onderhandelingen, was tot dusver de gedachte. Hij zei toen al wel dat een en ander zou afhangen van het kabinetsbesluit over Lelystad Airport, dat overigens een dochterbedrijf is van Schiphol.

Eerder: Over twee jaar vakantievluchten vanaf Lelystad Airport

Bron: ANP