Oplaten van ballonen in steeds meer gemeenten verboden

09062020 ballon.jpg

Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. In een jaar is het aantal gemeenten met een verbod verdubbeld. Dat staat in een onderzoek van Stichting De Noordzee.

Vorig jaar maart had 17 procent van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. Dat is nu gestegen naar 41 procent, aldus het onderzoek.

Impact op natuur en milieu

Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het ballonoplaatbeleid ligt sinds 2014 bij de gemeenten. Sinds die tijd monitort Stichting De Noordzee de stand van zaken per gemeente. De afgelopen twee jaar ziet de stichting de cijfers sterk stijgen. Minstens twaalf gemeenten buigen zich op dit moment over een verbod en zullen dat naar verwachting komende maanden vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bron: ANP