background branding

Oplossing voor meningsverschil pgb

pgb_muziek_zorg_780.jpg

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben een oplossing gevonden voor hun meningsverschil over het persoonsgebonden budget (pgb) in de zorgverzekeringswet. Met het pgb kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg regelen.

Dinsdag bleek kort voor het Kamerdebat over de kwestie dat de coalitiepartijen, goed voor een kleine meerderheid in de Tweede Kamer, nu geen extra eisen in de wet willen opnemen waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden bij het toekennen van het pgb.

De PvdA komt de VVD tegemoet. Aanvankelijk vond de PvdA dat zorgverzekeraars nog te vaak een verzoek voor een pgb afwijzen. Net als alle oppositiepartijen wilde de PvdA daarom extra waarborgen opnemen in de zorgverzekeringswet. Nu vindt de partij net als de VVD dat er later aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld.

Dat er veel mis gaat met het pgb bleek eerder. Ook besteedde Radar in 2014 en 2015 al aandacht aan fraude met pgb-gelden.

Bron: ANP