Oproep aan verzekeraars: bewaak consumentenbelangen tijdens coronacrisis

dossier_polis_030420.jpg

Verzekeraars moeten tijdens de coronacrisis de belangen van consumenten goed bewaken. Ook moeten ze hen duidelijk en tijdig informeren over de dekking van hun polissen en eventuele noodmaatregelen die zij hebben genomen.

Dit volgt uit een oproep van de Europese toezichthouder EIOPA aan de verzekeringsbranche, waarop de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aandacht vestigt. In de oproep vraagt EIOPA verzekeraars ook om flexibel om te gaan met de interpretatie van verzekeringscontracten.

Het blijven hanteren van de polisvoorwaarden is eveneens erg belangrijk. De Europese toezichthouder wees de branche er ook op dat ze moeten beseffen dat afwijken van polisvoorwaarden consequenties kan hebben voor hun financiële gezondheid en daardoor uiteindelijk voor de bescherming van de polishouders.

'Blijf klantbelang centraal stellen'

In verband met de coronapandemie heeft ook de European Banking Authority (EBA) banken opgeroepen het klantbelang centraal te blijven stellen. Daarbij moeten ze de huidige regels niet uit het oog verliezen wanneer zij betalingsregelingen treffen met onder andere consumenten. Banken dienen bijvoorbeeld te waarborgen dat de consument de gevolgen van eventuele ingrepen begrijpt. Ook mogen er geen verborgen kosten aan de regelingen verbonden zijn en is het belangrijk dat mogelijke aanpassingen van de kredietvoorwaarden niet automatisch leiden tot nadelige gevolgen voor de kredietwaardigheid van de klanten.

Bron: ANP