Opzegboetes tot 24.000 euro: bij energiemaatschappij HEM kan het

Een vast contract met variabele tarieven en vervolgens een opzegboete van 15 procent rekenen. Energiemaatschappij HEM doet dat. Gevolg: Mensen zitten in een wurgcontract en moeten bij een overstap naar een andere leverancier boetes tussen de 20.000 en 24.000 euro betalen. Als klanten van de energie cowboy storneren worden ze door agressieve jongens gebeld en wordt gedreigd het maandbedrag verder te verhogen. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt noemt het 'zeer ongebruikelijk', maar ingegrepen wordt er niet. Radar legt minister Jetten het vuur aan de schenen. Want hoe is het mogelijk dat dit soort partijen in Nederland energie mogen leveren?

Na de eerdere uitzending van Radar over HEM melden zich veel meer gedupeerden van de energiemaatschappij. Drie klanten sprongen eruit: drie kleine boerenbedrijven die een vijfjarig contract hadden getekend tegen variabele tarieven en nu in de tang van HEM zitten. Alledrie zijn ze in zee gegaan met HEM op basis van een maandbedrag dat alleen de eerste maand werd afgeschreven, maar daarna fors omhoog gingen. 'We hadden geen idee dat het voor vijf jaar was tegen variabele tarieven, ze zeiden dat we 1700 euro per maand zouden gaan betalen en nu is het al 6.000 euro', schrijft de één. Klagen is ingewikkeld, want de klantenservice is amper te bereiken. Veel klanten van HEM laten de bank het afgeschreven bedrag terugstorten, het zogeheten storneren. Daarom volgt in alle gevallen een telefoontje van de energiecowboys. 'Als we het maandbedrag niet zouden betalen zouden ze het volgende maand 1000 euro verhogen. En als je niet betaalt dreigen ze met afsluiten van onze energie en dan zouden we een boete moeten betalen van 24.000 euro'.

Familie Kloosterman uit Earnewald

'Mijn man was in de melkput bezig toen hij gebeld werd met het aanbod voor HEM. Het klonk goed, maar al snel bleek dat we te maken kregen met enorme verhogingen. We gingen van 750 euro per maand naar 1680 en daarna drie keer 2410 euro per maand. In die periode hebben we al heel erg geprobeerd om met HEM in contact te komen, maar dat lukte nooit. Maar toen we gestorneerd hadden hingen ze meteen aan de lijn. En dat gesprek verliep helemaal niet leuk. Dat was een dreigend telefoongesprek met een man die ons dreigde om af te sluiten en de rekening de volgende maand naar 3.000 of zelfs 3.500 euro te zetten. Dat is voor ons niet op te brengen. Het is echt afschuwelijk. 

We zouden heel graag willen overstappen, maar HEM heeft in de kleine regeltjes staan dat je 15 procent boete betaalt over het bedrag dat ze nog van ons tegoed hebben voor de resterende periode van vijf jaar. Dat gaat om een bedrag van 20.000 euro. Dat kunnen wij nooit betalen'. 

Familie Arendz uit Oudega

Corina en haar man Petrus hebben een boerderij in Oudega. Hun energiecontract liep bijna af toen Petrus gebeld werd door een bemiddelaar van HEM. 'Ze vroegen me wat ik nu betaalde, dat was 1500 euro. Voor 1700 euro per maand konden ze garant staan voor mij qua energie. Maar na een maand was het 3.000 euro en afgelopen maand 6.000 euro. We zitten nu 5 maanden bij HEM en we zijn qua stroom overgestapt naar Engie en gas gaat per 1 januari over. Maar alleen voor stroom hebben we nu al een boete aan onze broek hangen van 20.000 euro. Daar komt gas nog bij. We zien in internetbankieren dat ze het bedrag elke keer proberen af te schrijven, maar dat kan helemaal niet. Zoveel geld hebben we niet'. 

'Oneerlijke en agressieve handelspraktijk'

Advocaat Caspar Janssens is duidelijk over het verhaal van de boeren: 'Dit is zonder meer een oneerlijke en agressieve handelspraktijk; oneerlijk omdat er een langjarig contract wordt aangeboden zonder dat er een voordeel voor de wederpartij in zit (bijvoorbeeld een korting) en dat niet duidelijk is gemaakt aan de afnemer. Agressief omdat er wordt gedreigd met afsluiting of het afschrijven van hogere bedragen. De afnemers worden daarmee enorm onder druk gezet en dat is onrechtmatig'. 

'Ik denk dat zij een beroep op het consumentenrecht kunnen doen omdat zij kleine ondernemingen zijn en het afsluiten van energiecontracten niet tot de kern van hun bedrijf (de “core business”) behoort. Bovendien is er sprake van een wilsgebrek: als de boeren hadden geweten dat er voor hen niets staat tegenover de lange looptijd en de hoge boetes bij tussentijdse opzegging, hadden zij niet gecontracteerd. Daarmee is er sprake van dwaling (of wellicht bedrog)'.

Toch kunnen de gedupeerden weinig. Ze zitten klem met een partij waarmee geen goed gesprek valt te voeren. Fons gaat dan ook langs bij minister Jetten. Alleen hij kan ervoor zorgen dat deze praktijken stoppen.

Geen reactie van HEM

De eigenaren van HEM is om een reactie gevraagd, maar zij zijn daar niet op ingegaan. Radar sprak wel met één van de oprichters van HEM, Marco van Katwijk, die niet meer bij de energiemaatschappij is betrokken. Hij zegt geen vragen van Radar te kunnen beantwoorden vanwege een geheimhoudingsverklaring, maar ziet met tranen in zijn ogen wat er allemaal bij HEM gebeurt.  

Reactie toezichthouder ACM:

Een contract met een vaste looptijd (tot 5 jaar) en variabele tarieven is zeer ongebruikelijk

Contract voor consumenten

Bij een dergelijk contract is het van belang dat de consument voorafgaand aan het afsluiten hiervan is geïnformeerd en heeft moeten kunnen begrijpen wat de gevolgen zijn van de prijsverhogingen en de gevolgen van het eventueel opzeggen. De consument die het contract afsluit heeft namelijk geen zekerheid over het tarief dat gedurende die 5 jaar in rekening wordt gebracht. Consumenten die een dergelijk contract hebben afgesloten kunnen aangeven dat de opzegvergoeding die in rekening wordt gebracht onredelijk is (artikel 7 ROVER) en dat zij dit beding vernietigen op basis van artikel 6:233 Burgerlijk Wetboek.  De consument kan daarover per brief een klacht indienen en – als dit niet naar tevredenheid wordt opgelost door de leverancier  – voorleggen aan de Geschillencommissie waar alle energieleveranciers bij aangesloten moeten zijn. Een consument kan dit geschil natuurlijk ook voorleggen aan de rechter.

Contract voor bedrijven

Bedrijven (in dit geval zakelijke afnemers met een aansluiting voor kleinverbruikers) zijn volgens de huidige regelgeving minder goed beschermd dan consumenten. Maar ook bij een zakelijk energiecontract moet een leverancier haar klanten goed informeren. De prijs van een overeenkomst vormt een zogenoemd kernbeding en er moet ook duidelijk zijn of de prijs kan worden gewijzigd en wat de gevolgen zijn van eventueel opzeggen. Wanneer een zakelijke afnemer hier niet goed over is geïnformeerd, kan hij de overeenkomst vernietigen. Op grond van de huidige beleidsregel voor opzegvergoedingen (ROVER) is het voor leveranciers niet expliciet verboden om bij zakelijke gebruikers met een vast contract met variabele tarieven een opzegvergoeding in rekening te brengen. Er is wel geregeld dat een opzegvergoeding in dat geval ‘redelijk’ moet zijn; dat betekent dat de opzegvergoeding het verlies van de leverancier moet weerspiegelen. Het is maar zeer de vraag of een opzegvergoeding van €20.000 en meer bij een dergelijk contract redelijk genoemd kan worden. Ook is het de vraag of deze contracten volgens de regels zijn aangeboden en of ondernemers bijvoorbeeld goed zijn geïnformeerd over de overeenkomst die zij zijn aangegaan. Ook is het de vraag of het betalen van een opzegvergoeding expliciet is aangegeven in de algemene voorwaarden bij het contract. Ondernemers die het niet eens zijn met de opzegvergoeding of die van mening zijn dat zij bij het aangaan van het contract niet goed zijn gewezen op de geldende voorwaarden, kunnen daarover een klacht indienen bij hun leverancier en – als deze klacht niet goed wordt opgepakt - naar de rechter gaan. De rechter zal dan moeten bepalen of het contract en/of de in rekening gebrachte opzegvergoeding redelijk is.  

Forumreacties

17
  • Door Radar

Een vast contract met variabele tarieven en vervolgens een opzegboete van 15 procent rekenen. Energiemaatschappij HEM doet dat. Gevolg: Mensen moeten bij overstappen boetes tussen de 20.000 en 24.000 euro betalen. Maandag 17 oktober besteedt Radar wéér aandacht aan de Hollandse Energie Maatschappij. Heb jij hier ook ervaring mee? Of een vergelijkbare ervaring bij een andere maatschappij? Ben je tot een oplossing gekomen? Laat het weten in dit topic.

  • Door kuklos

Maandag 17 oktober besteedt Radar wéér aandacht aan de Hollandse Energie Maatschappij.
Wordt het niet eens tijd om de ACM uit te nodigen in de uitenzing en ze te vragen waarom ze dit bedrijf niet gewoon verbieden?

  • Door 16again

Wordt het niet eens tijd om de ACM uit te nodigen in de uitenzing en ze te vragen waarom ze dit bedrijf niet gewoon verbieden?
Er valt weinig te verbieden, vergunning intrekken is mijn devies.