Ouderen vaak onnodig op spoedeisende hulp

huisarts.jpg

Ziekenhuizen trekken aan de bel over het toegenomen aantal oudere patiënten dat onnodig terechtkomt op de Spoedeisende Hulp (SEH). Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaat het onder anderen om ouderen die naar het ziekenhuis komen omdat het thuis niet meer gaat, terwijl er niet echt sprake is van een spoedeisende hulpvraag.

'Voor een groep oudere patiënten vervult de Spoedeisende Hulp vaak de rol van noodopvang. Ze zijn te kwetsbaar om thuis te verblijven, maar niet ziek genoeg voor het ziekenhuis', constateert de NVZ in een brief aan de Tweede Kamer. De ziekenhuizen zeggen dat door de toename van ouderen capaciteitsproblemen ontstaan bij de eerste hulp en op verpleegafdelingen. De situatie is zo nijpend dat ziekenhuizen in sommige gevallen de spoedeisende hulp sluiten.

Te weinig zorg thuis

De NVZ heeft geen duidelijk beeld over de omvang van het probleem. Uit een enquête van de NOS blijkt dat iets meer dan de helft van de spoedposten bevestigt dat ouderen worden opgenomen omdat er thuis geen of te weinig zorg is. De ziekenhuizen telden in twee weken tijd 160 opnames zonder strikte medische noodzaak. De ziekenhuizen vragen de politiek om een structurele oplossing voor het probleem.

Bron: ANP