background branding

Ouders bleven kinderopvang betalen, maar verliezen toch deel toeslag

201104 kinderopvangtoeslag.jpg

Toen de kinderopvangen half maart moesten sluiten, werden ouders verzocht om te blijven betalen. Zo kon de kinderopvangtoeslag gewoon doorlopen. Maar nu ze de eindafrekening hebben gekregen, zijn ouders kwaad: 'De belastingdienst is voor de toeslag uitgegaan van de situatie begin april. Dat wisten we niet op voorhand.'

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden kinderopvangen van half maart tot half mei gesloten. De Nederlandse overheid vroeg ouders om de rekening van hun kinderopvang voor die periode door te betalen, om drie redenen: zo behielden ze hun plek in de kinderopvang, zo kon (gratis) noodopvang voor kinderen van mensen in vitale beroepen worden georganiseerd, en zo hoefde niet in het lopende toeslagensysteem te worden ingegrepen. 

Geen weet van peildatum

Wat ouders in maart echter niet werd verteld is dat de kinderopvangtoeslag voor dit jaar zou worden berekend aan de hand van de uren en gegevens zoals die op 6 april bekend waren. Ouders die de vergoeding ontvingen zijn verontwaardigd: 'Die peildatum werd niet gecommuniceerd toen ze ons vroegen om niet te stoppen met betalen.'

'Aantal uur voor berekening klopt niet'

Phoebe heeft bezwaar aangetekend, vertelt ze aan Radar: 'Het aantal opgegeven opvanguren op basis waarvan de vergoeding werd berekend, is verkeerd: het lag veel lager dan de uren die we normaal afnemen. Veel ouders geven een laag aantal uren op, zodat ze het jaar erop geld terugkrijgen.' De Belastingdienst heeft haar bezwaar afgewezen, net als dat van veel andere ouders. 

Overheid reageert: 'Snelle regeling'

Waarom koos de regering voor de toeslag echter voor een peildatum aan het begin van de uitzonderlijke periode toen de opvangsector tijdelijk moest sluiten? 'Om de vergoeding zo snel mogelijk te kunnen uitbetalen', zo stelt de brief van de overheid waarmee bezwaren van ouders werden afgewezen. 

'Omdat de sluiting plotseling kwam en het van belang was om snel een noodregeling voor de eigen bijdrage vorm te geven, moest dat zo eenvoudig mogelijk', verduidelijkt Lennart Wegewijs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Radar. 

Tegemoetkoming

Die noodregeling is bekend als de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO, die met de 'gewone' kinderopvangtoeslag samenhangt. De regeling (sinds 1 juni van kracht) werd in de Kamerbrief van 4 mei aangekondigd, dus na de sluiting van de opvangsector in maart, toen al werd gevraagd om de rekeningen door te betalen. 

Uren actualiseren

Waarom heeft de regering toen niet over de peildatum van de regeling gecommuniceerd? Dat antwoord blijft Wegewijs Radar schuldig. Wel wijst hij erop dat ouders die het aantal gebruikte uren actualiseren, alsnog een deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag vergoed krijgen. 'Dat wordt vaak vergeten.' 

Positieve invloed

Ook goed om te weten: 'Veel ouders konden de opvang vanaf 11 mei weer grotendeels gebruiken, terwijl de periode van de vergoeding tot en met 7 juni loopt. Dit heeft een positieve invloed op de hoogte van de vergoeding', benadrukt Wegewijs. Het SZW adviseert ouders ten slotte om altijd, ook andere jaren, de meest actuele gegevens aan de Belastingdienst door te geven.