Ouders die geen gebruik konden maken van kinderopvang krijgen compensatie

04052020-kinderopvang-coronacrisis.jpg

De coronacrisis heeft de kinderopvang op zijn kop gezet. Ouders met een vitaal beroep mochten hun kinderen gratis naar de noodopvang brengen en de betalingen voor ouders die hun kind niet naar de opvang konden brengen, liepen gewoon door. Hoe zit dit precies? 

Het is voor veel ouders vast een behoorlijke opluchting. Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang weer open en mogen alle ouders hun kind op basis van de afspraak van voor de coronacrisis naar de opvang brengen. Hoe gaat dat eruit zien? 

De anderhalvemetermaatregel binnen de kinderopvang

Gjalt Jellesma, woordvoerder Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK): 'De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Wij lopen niet meer risico dan andere beroepsgroepen, behalve het contact met kinderen.' 

De kinderen op de opvang hoeven zelf geen anderhalve meter afstand te houden, dat is niet haalbaar. Maar de pedagogisch medewerkers en de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, moeten wel rekening houden met de anderhalvemetermaatregel. 

Jellesma: 'Er geldt een norm van 3,5 meter per kind. De medewerkers kunnen niet tegelijk naast elkaar bij de commode staan bijvoorbeeld. En wanneer de kinderen aan tafel gaan, moeten de medewerkers ieder aan een uiteinde gaan zitten.'

Verder hangen er posters hoe je op het kinderdagverblijf om moet gaan met hygiëne en de anderhalve meter afstand. 

Compensatieregeling

Vanaf de derde week van maart konden veel ouders hun kind niet naar de opvang brengen, maar zijn de vaste kosten wel via een automatische incasso ingehouden. Felix Rottenberg, onder meer voorzitter van Stichting Lira en de brancheorganisatie Kinderopvang: 'Ouders die geen beroep deden op de noodopvang betalen dus voor iets wat ze niet kregen.'

Daarom worden ouders voor die kosten tot 1 juni gecompenseerd. Dat geld wordt tot een maximum uurtarief door het Rijk via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Kinderopvang die boven dat maximum uurtarief zitten, moet de ouders zelf het overige gedeelte betalen. 

Rottenberg: 'De belastingdienst is bereid alle gegevens over wat de ouders normaliter voor toeslag krijgen door te geven aan de SVB om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen.' De SVB betaalt de ouders vervolgens de kinderopvangtoeslag en het geld dat de ouders tot nu toe hebben betaald voor de kinderopvang van afgelopen maanden. 

Naar verwachting wordt het geld vanuit het Rijk rond de eerste week van juli uitbetaald. De compensatie vanuit de kinderopvang zelf wordt zo snel mogelijk geregeld en is in sommige gevallen al uitbetaald. 

Publiek stelsel

Onlangs werd bekend dat het kabinet af wil van kinderopvangtoeslag. Onder andere om een einde te brengen rondom de problemen met de toeslagenaffaire. Dat is heel logisch volgens Rottenberg. 'Vroeger was de belastingdienst de beste rijksoverheidsdienst van allemaal. Ze deden één ding: het innen van belasting.'

Daar kwam het regelen van de toeslagen bij waardoor zij moesten geven in plaats van innen. Rottenberg: 'Dat is hun vak niet. Daarom hebben zij zich voorgenomen om weer te worden wat zij zijn en moeten we naar een ander stelsel voor toeslagen.'

Het kabinet onderzoekt drie suggesties om via een publiek stelsel het bedrag voor de kinderopvangtoeslag te betalen: het afschaffen van een belastingvoordeel voor ouders met jonge kinderen, een eigen bijdrage van de ouders of een algemene belastingverhoging. 

De mogelijkheden moeten eerst verder worden onderzocht. Het zal dus nog zeker minimaal een aantal jaar duren voordat dit nieuwe publieke stelsel een feit is.