Ouders niet op de hoogte van ongediplomeerde zweminstructeurs

zwemles_780.jpg

Niet alle zweminstructeurs die in Nederland lesgeven zijn daarvoor gediplomeerd. Dat is 84 procent van de ouders die recent een kind op zwemles hadden niet bekend. Ook is er geen algemeen kwaliteitskeurmerk waaraan de vele verschillende zwemmethodes moeten voldoen. Dit blijkt 70 procent van de ouders niet te weten. Hoe beoordelen zij de kwaliteit van de zwemlessen van hun kind?

5.863 mensen die in de afgelopen 5 jaar een kind op zwemles hebben gehad vulden onze vragenlijst in. Volgens driekwart is er altijd een gediplomeerd instructeur aanwezig op de locatie tijdens de zwemles. Of de instructeur van hun kinderen gediplomeerd is, dat denken de meesten wel, maar zeker weet slechts een minderheid het. Dat zweminstructeurs in Nederland niet altijd gediplomeerd zijn om zwemles te geven, daarvan was 84 procent niet op de hoogte.

Gediplomeerd of niet, 31 procent geeft aan niet (helemaal) tevreden te zijn over de kwaliteit van de zweminstructeur. Een kwart is van mening dat het kind niet goed heeft leren zwemmen. 1 op de 10 is gedurende de zwemlesperiode weleens overgestapt naar een andere zwemlesaanbieder vanwege de tegenvallende kwaliteit. 

Er zijn veel verschillende soorten diploma's die kunnen worden behaald, van evenzovele aanbieders. Van de grootste groep van de respondenten, 34 procent, volgen kinderen zwemles volgens het zwem-ABC van NRZ. Dit zijn de aanbieders op een rij, van meest tot minst genoemd door onze respondenten:

  • Zwem-ABC van NRZ (34%)
  • Zwemdiploma van Zed & Sop van Optisport (9%)
  • Envoz ABC-diploma (8%)
  • Easyswim methode (6%)
  • KNZB met Superspetters (3%)
  • Zwemdiploma van NSWZ (3%)
  • ZwemOnderwijs Nederland (ZON) (1%)

Wat 70 procent van de ouders niet weet, is dat deze aanbieders niet hoeven te voldoen aan een algemeen kwaliteitskeurmerk. Dit komt ook aan bod in de uitzending van maandag 14 maart 2022 over zwemlessen

Niet alle instructeurs zijn gediplomeerd

Onze vragenlijst laat zien dat de meeste zwemklassen bestaan uit 5 tot 9 kinderen, maar 10 tot 14 is ook geen uitzondering: bij ruim 1 op de 3 deelnemers aan het onderzoek is dit het geval. Bij nog eens 5 procent bestaat de groep uit 15 of meer kinderen.

Dat is natuurlijk geen probleem, zolang er voldoende instructeurs zijn per kind. In de meeste gevallen is er 1 instructeur per 8 tot 10 kinderen aanwezig. Bij 1 op de 5 respondenten zijn dit er nog meer: 11 tot 14 kinderen per instructeur, of zelfs meer dan 14 kinderen.

Ouders mogen niet altijd mee

Wordt ouders altijd de mogelijkheid geboden om bij de zwemles aanwezig te zijn, vroegen we de deelnemers aan het onderzoek. Ja, zegt slechts 1 op de 5. Corona gooide uiteraard roet in het eten, maar dat verklaart lang niet alle gevallen waarbij ouders niet tot de les worden toegelaten. 30 procent geeft aan dat (ook) om andere redenen de aanwezigheid bij de zwemles ze wordt ontzegd.

Veiligheid en ongelukken

80 procent geeft aan dat ze de begeleiding en het toezicht tijdens de zwemlessen veilig vinden voor hun kind. De overige 20 procent heeft niet altijd dat idee, of geeft aan dat zij de situatie ronduit onveilig vinden (2%).

72 procent geeft aan dat er nooit een ongeluk is gebeurd tijdens de zwemles. 23 procent zegt dit niet te weten. 5 procent geeft aan dat er weleens een ongeluk is voorgevallen tijdens de lessen van het kind. 1 procent van degenen die een ongeluk hebben meegemaakt (2 mensen) geeft aan dat het om een verdrinking met dodelijke afloopt gaat. Bij 35 procent gaat het om een bijna-verdrinking.

Twee derde heeft (ook) een ander soort ongeval meegemaakt. Uiteraard worden er veel wonden en breuken genoemd door uitglijden op de kant, of een onhandige sprong of koprol het water in. Onveilige situaties ontstaan wanneer een instructeur geen zicht heeft op de gehele groep, meerdere mensen geven aan dat een oplettende ouder een slechte afloop kon voorkomen. Sommigen laten weten dat de instructeurs een situatie adequaat oplosten, anderen zeggen geschrokken te zijn van onkundig ingrijpen. Tot slot noemen mensen onveilige situaties vanwege grensoverschrijdend gedrag in de vorm van agressie of ongewenste intimiteiten, vooral tussen kinderen onderling.

Over het onderzoek naar zwemlessen

Het onderzoek naar zwemlessen en aanbieders van zwemlessen is tussen 8 februari en 1 maart 2022 ingevuld door 5.863 ouders die op dit moment of in de afgelopen 5 jaar een kind op zwemles hebben gehad. Wil je voortaan ook een uitnodiging ontvangen voor onze vragenlijsten, over de meest uiteenlopende consumentenonderwerpen? Laat jouw ervaringen meetellen door je aan te melden voor het Radar Testpanel.

Meer over