Overheid investeert in snellere huisvesting voor dak- en thuislozen

Daklozenopvang_23.04.2020.jpg

Het kabinet trekt voor de komende twee jaar 200 miljoen euro uit om dak- en thuislozen sneller aan een eigen dak boven hun hoofd te helpen. Er moeten vooral meer woonplekken met begeleiding komen voor deze doelgroep.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vindt het aantal dak- en thuislozen onaanvaardbaar hoog. 'Bovendien maakt de huidige coronacrisis duidelijk dat we de hulp voor deze kwetsbare groep onvoldoende op orde hebben. Iedereen moet momenteel zoveel mogelijk binnenblijven, maar deze mensen kúnnen vaak niet eens binnen blijven.'

Het extra geld wordt beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota. Het kabinet treedt er nu al mee naar buiten zodat gemeenten voorbereidingen kunnen gaan treffen en direct aan de slag kunnen als het geld op 1 juni beschikbaar komt.

Plan van aanpak

Blokhuis komt later dit voorjaar met een plan van aanpak, samen met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Doel is ervoor te zorgen dat mensen niet langer dan drie maanden in de opvang hoeven te verblijven.

Bron AN