background branding

'Overheid moet helpen met pensioenafspraken bij scheiding'

scheiding-25012019.jpg

Mensen die scheiden zouden door de overheid geholpen moeten worden om bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie roepen de overheid op om daarvoor een pensioenplan te introduceren, vergelijkbaar met een ouderschapsplan over de opvoeding van de kinderen bij een scheiding.

Het gaat om een reactie op een wetsvoorstel over pensioenverdeling bij scheiding van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Hij wil dat het aan de ex-partners toe te kennen pensioen automatisch wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner, tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen.

De brancheorganisaties staan achter die keuze voor een automatische omzetting, omdat daarmee wordt voorkomen dat pensioenzaken soms pas jaren na een echtscheiding alsnog geregeld moet worden. Wel vragen ze aandacht voor enkele verbeterpunten. Zo willen ze tevens dat het automatisch omzetten ook mogelijk wordt voor ongehuwd samenwonenden. En er zou een betere oplossing nodig zijn voor situaties waarbij een alimentatie betalende ex-partner voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan een partnerpensioen.

Voorkom dat je door een fout je pensioen kwijtraakt

Je pensioen is ingewikkelde materie. En als je er dan een keer induikt, is de informatie die je vindt ook niet altijd even makkelijk te begrijpen. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met het pensioen dat je hebt opgebouwd als je gaat scheiden? Of mag je ervan uitgaan dat je partner een nabestaandenpensioen krijgt als je overlijdt? Radar besteedt in de uitzending van 5 februari 2018 aandacht aan het pensioen bij scheiding. 

Kijk de uitzending van Radar over pensioenen terug

Bron: ANP